Jarosław Zieliński: Mieszkania służbowe są dla wszystkich a nie tylko dla tych pełniących funkcje kierownicze

ilustracja

5 grudnia odbyło się 73 posiedzenie sejmu Sejmu. Jednym z punktów było sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Policji a dokładniej o projekcie zmiany ustawy dotyczącej użytkowania przez funkcjonariuszy mieszkań służbowych.

Na tle tego, co dzieje się w świecie i w Europie, w Polsce wszyscy cieszymy się bezpieczeństwem, stanem bezpieczeństwa w Polsce – Tymi słowami sprawozdanie rozpoczął Poseł Arkadiusz Czartoryski.

„Natomiast na pewno Policja ma też i problemy. Jednym z takich problemów jest służba policjantów w dużych miastach, która jest służbą niełatwą, zwłaszcza z przyczyn ekonomicznych. Policjanci, zwłaszcza młodzi, aspirujący do Policji, ci, którzy dopiero stawiają swoje pierwsze kroki w służbie, często nie są w stanie zdobyć mieszkania w Warszawie czy w innych miastach wojewódzkich.

Do tej pory Policja starała się zaradzić tym problemom, udostępniając mieszkania służbowe bądź wypłacając ekwiwalent za korzystanie z mieszkań na terenie Warszawy. Jednak ta pomoc była ściśle określona czasem, w jakim policjant mógł taką pomoc uzyskać. Po tym czasie policjant sam musiał utrzymywać się w Warszawie i sam szukał mieszkania, sam opłacał wynajem takiego mieszkania, co było niezwykle trudne z przyczyn finansowych.

I tu nasza ustawa wychodzi naprzeciw temu problemowi i pozwala ministerstwu spraw wewnętrznych, a w zasadzie komendantowi głównemu, ażeby taka pomoc udzielana w formie mieszkania mogła trwać dłużej niż np. 2 lata. Wydaje się, że to jest rozwiązanie, które pomoże Policji.” – powiedział Poseł Arkadiusz Czartoryski

Pani Poseł Dorota Rutkowska z Platformy obywatelskiej z sejmowej mównicy powiedziała, że Platforma Obywatelska poprze ten projekt, który zakłada nowelizację art. 96 ust. 4 ustawy o Policji. Przepis, ten dotyczy kosztów zakwaterowania policjanta przeniesionego z urzędu do służby w innej miejscowości, który nie zwolnił mieszkania lub domu w poprzednim miejscu pełnienia służby. Obecnie koszty te pokrywa Policja, jednak nie dłużej niż przez okres 2 lat, licząc od dnia przydzielenia tymczasowej kwatery. Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych proponuje, aby to obciążenie spoczywało na Policji przez cały czas pełnienia przez funkcjonariusza służby w innej miejscowości.

W polskiej Policji brakuje blisko 6 tys. funkcjonariuszy. Z danych Komendy Głównej Policji według stanu na dzień 1 lipca tego roku wynika, że w całym kraju było aż 6276 wakatów. Trzeba zauważyć, że więcej funkcjonariuszy odeszło ze służby, niż do niej wstąpiło. Do końca lipca odeszły 2822 osoby, a przyjęte zostały 1804. W tym roku planowano przyjąć do Policji ok. 5,5 tys. osób. Wprawdzie w ciągu 10 miesięcy tego roku zgłosiło się ponad 15 tys. osób chętnych do służby, ale rekrutację przeszło pomyślnie zaledwie 4 tys. osób. 75% startujących odpada – Powiedziała Poseł Rutkowska wykorzystując okazję do podania kilku danych dotyczących problemów z wakatami w Policji

Głos zabrał także Klub Kukiz’15, który uważa, że jest to słuszna inicjatywa, i będzie popierać dalsze prace nad tą ustawą, licząc, że będzie to już procedowanie szybkie.

Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego – Unii Europejskich Demokratów w głosowaniu także opowie się za przyjęciem sprawozdania.

Największe zastrzeżenia miała Poseł Małgorzata Pępek z Platformy Obywatelskiej.

Kogo te zmiany, przepisy będą dotyczyć? Czy głównie komendantów powiatowych, miejskich i wojewódzkich, których, co sugerują szeregowi funkcjonariusze, po prostu stać na wynajem? – Pyta Poseł Pępek

Pytanie zadał też Poseł Grzegorz Piechowiak:

„Czy ministerstwo planuje pozyskanie kolejnych zasobów mieszkaniowych dla funkcjonariuszy oraz czy jest jakiś plan, nie wiem, może budowy jakichś mieszkań dla funkcjonariuszy, szczególnie w dużych miastach, którzy mogliby na stałe przenieść się do dużych miast, mieszkać tam i tam też pracować?”

Odpowiedzi na te pytania udzielił Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński:

„To jest przepis dobry, to jest przepis, który będzie dobrze służył Policji i funkcjonariuszom przenoszonym z urzędu, a nie na własną prośbę, do pełnienia służby w innym miejscu. Zresztą to nie dotyczy tylko dużych miast. To dotyczy także innych miejscowości, mniejszych. Jeżeli z istotnych powodów, ze względu na dobro służby trzeba skierować kogoś do mniejszego miasta z równorzędnego czy z innego, to też taka sama sytuacja ma miejsce. Tu chodzi nie tylko o Warszawę czy inne duże aglomeracje. (..)

Proszę państwa, jeżeli chodzi o wakaty, to posłowie opozycji posługują się tymi danymi w sposób stronniczy i niesprawiedliwy. Chcę tu przy okazji o tym parę słów powiedzieć, bo nie jest prawdą przede wszystkim to, że w tej chwili w Policji jest więcej wakatów, niż bywało. Nie jest prawdą, pani poseł, więc niech pani się takimi danymi nie posługuje. Ja pani przytoczę przykładowe dane. (..)

My powiedzieliśmy w swoim przesłaniu programowym, że zrobimy wszystko, co możliwe, żeby wakaty wypełnić, ponieważ to konkretni funkcjonariusze zapewniają bezpieczeństwo, a tego bezpieczeństwa nie zapewniają wakaty, puste miejsca w Policji. Tylko że przyszedł inny czas, lepszy dla Polski oczywiście, bo jest mniejsze bezrobocie, można powiedzieć, że prawie go nie ma. Dzisiaj inne instytucje oferują atrakcyjne miejsca pracy poza służbami mundurowymi. (..)

Ale jeszcze raz powtarzam: ta dzisiejsza nowelizacja nie ma w ogóle związku ze sprawą wakatów. Tu chodzi o ekspertów, o specjalistów, o funkcjonariuszy, których brakuje w danym miejscu. Trzeba ich przenieść z innego urzędu, z którym można się nimi podzielić, bo tam są inni, którzy pełnią te obowiązki. I w dużych miastach, i w mniejszych miastach, i komendanci, i nie komendanci. Chodzi nie tylko o funkcje kierownicze, żeby było jasne. Chodzi o bardzo różne stanowiska w Policji. Tu odpowiedziałem na pytanie pani poseł Pępek, której już tu nie ma. Zadała pytanie i sobie poszła. Pytała, kogo te zmiany będą dotyczyć. Właśnie tych osób, tych ekspertów, tych funkcjonariuszy, specjalistów, o których mówię: nie tylko tych pełniących funkcje kierownicze, ale wszystkich.

Jeżeli chodzi o zasoby mieszkaniowe, to Policja dysponuje dość dużym zasobem, ale oczywiście wciąż za małym, jeżeli chodzi o potrzeby, zwłaszcza w Warszawie, największym mieście, stolicy, ale także w innych miejscach. Ten proces pozyskiwania mieszkań trwa, nie jest łatwy, oczywiście, sytuacja na rynku mieszkaniowym jest, jak wszyscy wiemy, trudna. Mieszkań po prostu brakuje. Brakuje ich od lat, wszystkim obywatelom, nie tylko funkcjonariuszom służb mundurowych, Policji, i nie tylko mieszkań służbowych, ale w ogóle mieszkań. Stąd program mieszkaniowy rządu Prawa i Sprawiedliwości. Myślę, że on w perspektywie będzie rozwiązywał ten problem coraz skuteczniej. Zastanawiamy się nad tym, jak w ramach tego programu uwzględnić także potrzeby mieszkaniowe Policji i innych służb. Zastanawiamy się nad tym i tego programu z pola widzenia nie tracimy.

Natomiast ten przepis – jeszcze raz powtarzam i kończę swoje wystąpienie tym wnioskiem, który już właściwie został wyartykułowany – racjonalizuje rozwiązania prawne i na pewno ułatwi przenoszenie z urzędu na okres dłuższy niż 2 lata, co czasem ma miejsce, funkcjonariuszy potrzebnych w danej strukturze, w danym miejscu struktury policyjnej. Żeby posłużyć się czymś takim konkretnym, co może państwu uzmysłowić, o co chodzi: dzisiaj wprowadziliśmy zmiany w ustawie o Policji, tworzymy służbę kontrterrorystyczną, i może być tak, że w danym miejscu będą potrzebni funkcjonariusze, którzy spełniają warunki, a w tej chwili służą gdzie indziej. Trzeba będzie zaproponować im przeniesienie z urzędu do pełnienia określonych ról w tym, nazwijmy to tak, pionie policyjnym, w służbie kontrterrorystycznej. Ale nie tylko o takie sytuacje chodzi. Ten przepis na pewno będzie nam – nam w sensie państwa – to ułatwiał, zwłaszcza komendantom i samym zainteresowanym funkcjonariuszom.” – Tymi słowami zakończył Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Policji

Ustawę przekazano Marszałkowi Senatu i Prezydentowi do podpisania.

Poniżej zamieszczamy całe przemówienie w omawianym temacie przez pana Ministra Jarosława Zielińskiego

Łukasz Wojtyła