Gazeta Prawna o projekcie zmiany w emeryturach mundurowych przygotowanym przez MSWiA.

ilustracja

Mundurowi będą mogli sami zdecydować, czy chcą skorzystać z doliczenia cywilnego stażu do emerytury mundurowej i w konsekwencji pobierać tylko jedno świadczenie. Na takie ustępstwo zgodziło się Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA), które pracuje nad projektem przepisów regulujących kwestię uwzględniania okresów cywilnych w stażu mundurowym – pisze Paulina Szewioła w Gazecie Prawnej w artykule zatytułowanym: “Zmiany w emeryturach mundurowych. Rząd (nieco) idzie na rękę funkcjonariuszom”.

Autorka przypomina, że aktualnie wysokość emerytury jest ustalana na innych zasadach dla funkcjonariuszy pozostających w służbie przed 2 stycznia 1999 r. i tych, którzy zostali przyjęci do niej po raz pierwszy po 1 stycznia 1999 r. Ci drudzy są w gorszej sytuacji, bo dostają emeryturę mundurową tylko za czas służby. Za okresy składkowe i nieskładkowe poprzedzające służbę lub składkowe po jej zakończeniu otrzymają często mniej korzystną emeryturę z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Autorka artykułu cytuje w tekście wypowiedź wiceprzewodniczącego NSZZ Policjantów Andrzeja Szarego:

Andrzej Szary

(…) Zapewnienie funkcjonariuszom prawa do wyboru oceniamy pozytywnie, ale całość projektu nas nie satysfakcjonuje. Nasze główne postulaty dotyczyły zniesienia kryterium 25 lat służby, rozszerzenia kręgu beneficjentów zmienianych regulacji o funkcjonariuszy, którzy rozpoczęli służbę w latach 1999 – 2012, a także wyższego wskaźnika wzrostu emerytury. W nowym projekcie który dostaliśmy z resortu ich nie uwzględniono .

Czytaj więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej…