“PROJEKT KISIELIN 2018′ – kontynuacja”

ilustracja

W dniach 16-18 kwietnia w miejscowości Kisielin powiat wołyński na Ukrainie przebywali członkowie zespołu roboczego, powołanego uchwałą Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj.śląskiego ds.opieki nad grobami poległych Policjantów II RP na Ukrainie w składzie:

Kol.Andrzej Socha
kol.Jacek Bryła
kol.Arkadiusz Kasprzak
kol.Arkadiusz Kobiela
kol.Artur Mendera
kol.Dariusz Tabas
kol.Maciej Dziergas

oraz zaproszeni koledzy z Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów w Parczewie – Piotr Mikitiuk i Sławomir Teleon – którzy opiekę nad grobami na Wołyniu sprawują już od kilkunastu lat.
W ramach projektu “KISIELIN 2018”, zakładamy objęcie patronatem grobu przedwojennego policjanta, posterunkowego Joachima Ciepielowskiego, którego miejsce wiecznego spoczynku znajduje się na tym właśnie polskim katolickim cmentarzu. /Post. PP Joachim Ciepielowski urodził się w 1886 roku, zginął 13 grudnia 1923 roku w pościgu za bandytami. Osierocił troje dzieci. Pełnił służbę na posterunku w Oździutyczach pow. Horochów./

Warto podkreślić, iż miejsce to , jak setki innych na cmentarzach na Wołyniu zlokalizował nieodżałowanej pamięci Anatol SULIK. Niedawno minęła czwarta rocznica jego śmierci. http://policjapanstwowa.pl/ku-pamieci/anatol-sulik-z-kowla//

Nasze prace porządkowe w tym miejscu prowadzimy już od 2017 roku gdy ruszył projekt:

“MUSIMY PAMIĘTAĆ – KISIELIN 2017”

W tym roku w dalszym ciągu ukierunkowujemy się na porządkowanie całego cmentarza. Nie skupiamy się tylko i wyłącznie na terenie położonym obok kwatery posterunkowego Joachima Ciepielowskiego. Skala zaniedbań jest bowiem ogromna. Groby naszych rodaków znajdują się w fatalnym stanie. Generalnie nie widać jakichkolwiek śladów dbałości o tę nekropolię, na której pierwsze pochówki miały miejsce w 1690 roku, a ostatni odbył się 30 lipca 1943 roku.
W trakcie tego wyjazdu wykonaliśmy na miejscu szerokie prace porządkowe, za pisemną zgodą miejscowych władz ukraińskich, do których wcześniej pismo dostarczył osobiście nasz kolega emeryt Piotr Mikitiuk z ZT Parczew, za co Mu serdecznie dziękujemy. Prace polegały na wycince drzew i krzewów, wykoszeniu traw i wypaleniu podłoża przy użyciu środka chemicznego.
Prace te realizujemy z myślą o jesiennym wyjeździe całego naszego Zarządu wraz z zaproszonymi gośćmi, przy współpracy z m.in władzami miejscowymi, gdzie na miejscu w starym spalonym kościele zamierzamy odprawić mszę polową i objąć oficjalnym patronatem grób naszego przedwojennego kolegi.

Maciej Dziergas
rzecznik prasowy
ZW NSZZ Policjantów woj.śląskiego