POMÓŻ DZIECIOM PRZETRWAĆ ZIMĘ – akcja ZT NSZZ Policjantów przy KMP w Lublinie

ilustracja

Jak już od paru lat Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów przy KMP w Lublinie przystąpił do ogólnopolskiej akcji charytatywnej POMÓŻ DZIECIOM PRZETRWAĆ ZIMĘ, w tym roku zakładając sztab akcji nr 11.
W ramach ogólnopolskiej akcji charytatywnej Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę 2017 w lubelskich komisariatach i w Komendzie Miejskiej w Lublinie prowadzona jest zbiórka darów w ramach której Policjanci i pracownicy cywilni mogą przynosić dary, następnie dary te zostaną przekazane do Magazynu Głównego Akcji, z których będą przygotowane paczki dla potrzebujących Najmłodszych.
W trakcie Wielkiej Ulicznej Zbiórki Darów Policjanci – Wolontariusze, dbali o Wolontariuszy stojących przy punktach zbiórek darów dostarczając do tych punktów swoimi samochodami ciepłą herbatę i posiłki. Po zakończeniu Meczu Słodkich Serc Policyjni Wolontariusze dostarczali zebrane słodycze do Domów Dziecka, Placówek Wychowawczych i Szpitali z oddziałami dziecięcymi na terenie Lublina. Policjanci garnizonu lubelskiego – wolontariusze akcji – po służbie ,,zamieniają się w Mikołajów” i dostarczają swoimi samochodami paczki do dzieci, które potrzebują pomocy, jest to dar odrobiny własnego czasu i dobroci dla najbardziej potrzebujących dzieci.