LUBELSCY POLICJANCI I PRACOWNICY POLICJI ODDALI KREW

ilustracja

Lubelscy policjanci oddawali krew. Mobilny punkt ustawiony został przed budynkiem Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.Akcja oddawania krwi została zorganizowana przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie nadinsp. Pawła Dobrodzieja oraz Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. lubelskiego. Łącznie funkcjonariusze oddali ponad 7 litrów tego życiodajnego płynu.
Policjanci podczas codziennej służby spotykają się z sytuacjami, w których życie ludzkie często bywa zagrożone. Niejednokrotnie pracują na miejscu wypadków drogowych, w których ranni są ich uczestnicy. Liczy się wtedy każda minuta, by uratować ich życie. Często potrzebna jest krew. Policjanci mając tego świadomość cyklicznie uczestniczą w akcjach honorowego krwiodawstwa. Tak było też i dzisiaj.
Od godziny 9:00 przed budynkiem Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie pojawił się mobilny punkt oddania krwi. Akcja została zorganizowana przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie nadinsp. Pawła Dobrodzieja oraz Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. lubelskiego. Mundurowi czynnie wzięli w niej udział.
Łącznie zostało zarejestrowanych 21 dawców krwi z czego 16 oddało krew. Wśród nich byli: I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie insp. Robert Szewc oraz Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie podinsp. Jerzy Czebreszuk oraz Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Artur Garbacz.

Łącznie dzisiaj policjanci oddali ponad 7 litrów tego życiodajnego płynu.

Pamiętajmy, że nasza krew może uratować komuś życie. Miejmy nadzieję, że zaangażowanie krwiodawców będzie przykładem i zachętą dla innych, by w ten sposób nieść pomoc potrzebującym.