XXIV Turniej Par Patrolowych – regulamin

ilustracja

Od 13 do 15 września trwać będzie w tym roku XXIV finał Ogólnopolskich Mistrzostw Policjantów Prewencji – Turniej Par Patrolowych “Patrol Roku”. Udział w finałowej rywalizacji wezmą najlepsze patrole z każdego garnizonu w kraju. Główną nagrodą jest Puchar Przechodni Prezydenta Rzeczpospolitej, który objął również finał Turnieju patronatem honorowym.

Szkoła Policji w Słupsku wśród wielu zadań o charakterze dydaktyczno-wychowawczym realizuje również te, których celem jest propagowanie – zarówno w formie bezpośrednich działań, jak i za pośrednictwem globalnych środków informacji – właściwego wizerunku policjanta: sprawnego, zdecydowanego w działaniu, a przede wszystkim umiejącego wykorzystywać posiadaną wiedzę i umiejętności w działaniach na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego. Miarodajnym narzędziem, które co roku wpisuje się w realizację tej idei, jest Turniej Par Patrolowych „Patrol Roku”.

Dzień pierwszy, 13 września:

Strzelanie sytuacyjne
Stosowanie technik obezwładniania osób
Udzielanie pierwszej pomocy

Dzień drugi, 14 września:

Bieg pościgowy z elementami właściwymi dla specyfiki służby patrolowej
Przeprowadzanie interwencji policyjnych

Dzień trzeci, 15 września:

Test wiedzy zawodowej

Nie można zapominać również o jeszcze jednym istotnym aspekcie zawodów. Naprzeciwko siebie stają policjanci z całej Polski, prezentujący różny poziom wiedzy
i umiejętności. Poprzez obserwację, udział w realizacji podobnych zadań, dyskusje oparte na zasadach koleżeńskiej pomocy samoczynnie realizuje się proces doskonalenia zawodowego. Poniżej prezentujemy kilka migawek filmowych z poprzednich edycji Turnieju.

 

Regulamin w załączniku: