Wiceszef mazowieckich policjantów odszedł na emeryturę. NSZZ Policjantów uhonorował komendanta Krzyżem Niepodległości

ilustracja

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Radomiu odbyło się piątek (12 kwietnia) uroczyste pożegnanie inspektora Mirosława Jedynaka. Na uroczystości obecni byli przedstawiciele władz samorządowych, związków zawodowych, kadra kierownicza mazowieckiego garnizonu oraz zaproszeni goście. Zarząd Główny NSZZ Policjantów na wniosek Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w Radomiu uhonorował odchodzącego na emeryturę komendanta Krzyżem Niepodległości Pierwszej Klasy z Gwiazdą.
Wiceszef mazowieckich policjantów insp. Mirosław Jedynak pożegnał się ze sztandarem Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu i złożył meldunek o zdaniu obowiązków Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego. Insp. Tomasz Michułka, Komendant Wojewódzki Policji w Radomiu, skierował do odchodzącego insp. Jedynaka, słowa podziękowania za służbę. W imieniu swoim oraz mazowieckich policjantów podkreślił, że na emeryturę odchodzi człowiek, który był ogromnym oparciem dla wszystkich przez 28 lat wzorowej służby.

Insp. Mirosław Jedynak nie krył wzruszenia. Podziękował wszystkim za zaufanie, którym go obdarzyli w 2016 roku powierzając funkcję zastępcy szefa mazowieckich policjantów oraz tym, z którymi przez lata służby na Mazowszu współpracował.

W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, kadra kierownicza mazowieckiego garnizonu oraz zaproszeni goście. Wśród nich byli m.in. Zastępca Dyrektora Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji nadkom. Piotr Pogorzelski, I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach insp. Artur Bielecki, I Zastępca szef mazowieckiego garnizonu Policji insp. Zbigniew Mikołajczyk.

W uroczystości zdania obowiązków udział wzięli także były Komendant Wojewódzki Policji w Radomiu Rafał Korczak, były Dyrektor Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji Roman Sobczak, były Dyrektor Biura Logistyki Komendy Głównej Policji Waldemar Wódkowski, były Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu Janusz Stępniak,

Odchodzącego na emeryturę Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Radomiu pożegnały również Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Województwa Mazowieckiego podinsp. Dariusz Brzezicki oraz Kapelan mazowieckiej Policji ks. kan. Mirosław Dragiel.

Uhonorowany za działania na rzecz środowiska policyjnego
Zarząd Główny NSZZ Policjantów na wniosek Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w Radomiu przyznał Krzyż Niepodległości Pierwszej Klasy z Gwiazdą odchodzącemu na emeryturę Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu.

Medal Krzyż Niepodległości – jest odznaczeniem o charakterze honorowym i pamiątkowym, nadawanym członkom Związku oraz osobom z poza środowiska związkowego i policyjnego w okresie trwania Narodowych Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej oraz 100. rocznicy powstania Policji Polskiej za podejmowanie efektywnych działań na rzecz Związku i środowiska policyjnego, w tym:

  • aktywną działalność związkową, zawodową i społeczną,
  • budowanie wspólnoty związkowej i poczucia tożsamości narodowej oraz rozsławianie dobrego imienia Polski, Policji oraz NSZZ Policjantów,
  • pełnienie z oddaniem funkcji w organach statutowych Związku na wszystkich jego szczeblach organizacyjnych,
  • długoletni staż związkowy (członkom Związku odchodzącym na emeryturę),
  • aktywne wspieranie Związku w różnych formach jego statutowej działalności przez osoby spoza Związku, w tym przez przez Parlamentarzystów, przedstawicieli organów władzy państwowej i samorządowej,
  • wspieranie merytoryczne i finansowe działań statutowych Związku.

28 lat w służbie

Inspektor Mirosław Jedynak służbę w Policji rozpoczął w 1991 roku. Jest absolwentem Politechniki Świętokrzyskiej i Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Przez cały czas był związany z pionem logistyki. Zajmował stanowisko naczelnika Wydziału Łączności i Informatyki Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, od stycznia 2016 r. pełnił obowiązki Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu odpowiedzialnego za służbę wspomagającą działalność Policji w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym.