ŚWIĘTO POLICJI 2018′ w Szkole Policji w Katowicach

ilustracja

W tym roku uroczyste obchody Święta Policji pod honorowym patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego, w 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości, odbyły się w naszej szkole 16 lipca o godz. 14.00. W uroczystości uczestniczył przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Rafał Jankowski.

Komendant Szkoły Policji w Katowicach insp. dr Rafał Kochańczyk serdecznie przywitał przybyłych gości, następnie przekazał wszystkim policjantom i pracownikom podziękowania za trud jaki wkładają w codzienną służbę i pracę oraz złożył życzenia wielu sukcesów i pomyślności zarówno dla nich, jak i ich rodzin.

Po wystąpieniu wręczono odznaczenia i awanse na wyższe stopnie policyjne.

Odznaczeni zostali:

MEDALEM ZŁOTYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ
Pan Ireneusz Białas,
Pan Krzysztof Kardasiński,
Pan Grzegorz Kaczyca.

MEDALEM SREBRNYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ
podinsp. Jacek Wróbel,
podkom. Grzegorz Domaradzki,
asp. szt. Katarzyna Nowakowska,
asp. szt. Krzysztof Kasprzycki,
asp. szt. Jarosław Czerczak.

MEDALEM BRĄZOWYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ
asp. szt. Krzysztof Głowacki.

BRĄZOWĄ ODZNAKĄ „ZASŁUŻONY POLICJANT”
kom. Arkadiusz Chechelski,
podkom. Michał Stępień.

MEDALEM KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ
insp. Jarosław Gałuszka.

Mianowani na wyższe stanowisko służbowe:

Zastępcy Komendanta Szkoły Policji w Katowicach:
mł. insp. Magdalena Nguyen-Fudala – naczelnik Wydziału w Bielsku-Białej Zarządu w Katowicach Centralnego Biura Śledczego Policji, pełniąca obowiązki Zastępcy Komendanta Szkoły Policji w Katowicach,

Zastępcy Naczelnika Wydziału Metodyki i Organizacji Szkolenia:
podinsp. Tomasz Wrzesień – starszy wykładowca Wydziału Metodyki i Organizacji Szkolenia, pełniący obowiązki zastępcy Naczelnika Wydziału Metodyki i Organizacji Szkolenia,

starszego wykładowcy Wydziału Metodyki i Organizacji Szkolenia:
kom. Arkadiusz Chechelski – wykładowca Zakładu Prewencji i Ruchu Drogowego, pełniący obowiązki starszego wykładowcy Wydziału Metodyki i Organizacji Szkolenia,

młodszego wykładowcy Zakładu Prewencji i Ruchu Drogowego:
podkom. Michał Stępień – dowódca kompanii Wydziału Metodyki i Organizacji Szkolenia, pełniący obowiązki młodszego wykładowcy Zakładu Prewencji i Ruchu Drogowego,

dowódcy kompanii Wydziału Metodyki i Organizacji Szkolenia,
asp. Michał Lipus – asystent Sekcji Ochrony Informacji Niejawnych i Kontroli, pełniący obowiązki dowódcy kompanii Wydziału Metodyki i Organizacji Szkolenia,

Mianowani na wyższy stopień służbowy:

MŁODSZEGO INSPEKTORA POLICJI
podinsp. Czesław Piasecki

PODINSPEKTORA POLICJI
nadkom. Krzysztof Fojcik

NADKOMISARZA POLICJI
kom. Mariusz Milowski
kom. Krzysztof Nowak

KOMISARZA POLICJI
podkom. Arkadiusz Arseniuk
podkom. Aleksandra Kukuła
podkom. Marcin Sędek

ASPIRANTA SZTABOWEGO POLICJI
st. asp. Ryszard Białas
st. asp. Piotr Józefowicz
st. asp. Daniel Krupa
st. asp. Katarzyna Mazur-Niewiedział
st. asp. Mariusz Pawlak
st. asp. Tomasz Piwowar
st. asp. Łukasz Rybiński
st. asp. Katarzyna Skucha
st. asp. Szymon Ślosarek
st. asp. Adam Wasilewski
st. asp. Krystian Wieczorek
st. asp. Anna Witkowska

STARSZEGO ASPIRANTA POLICJI
asp. Tomasz Czechowicz
asp. Tomasz Pączkowski
asp. Aleksander Świerkot

ASPIRANTA POLICJI
mł. asp. Marcin Czapla
mł. asp. Michał Gawełczyk
mł. asp. Klaudiusz Łuszcz
mł. asp. Kamil Malosczyk

MŁODSZEGO ASPIRANTA POLICJI
sierż. szt. Marcin Szwajcowski

SIERŻANTA SZTABOWEGO POLICJI
st. sierż. Damian Bajon
st. sierż. Kazimierz Gemborys
st. sierż. Adrian Grela
st. sierż. Witold Pietrzyk

Wręczono również podziękowania za owocną współpracę przedstawicielom czeskiej i słowackiej policji:
pułkownikowi Janowi Dworzakowi – dyrektorowi Wyższej i Średniej Szkoły Policji w Holeszowie (Republika Czeska),
podpułkownik Evie Vichlendovej – Radcy Szkoły w Holeszowie ds. współpracy międzynarodowej (Republika Czeska),
pułkownikowi Rastislavowi Hajko – Zastępcy Komendanta Średniej Zawodowej Szkoły Policyjnej MSW w Pezinku (Republika Słowacka).

Następnie odczytany został list skierowany do kadry i słuchaczy Szkoły Policji w Katowicach przez Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosława Zielińskiego.

Na zakończenie głos zabrał Komendant Główny Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk.