Stowarzyszenie Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej popiera Rezolucję Kongresu

ilustracja

STOWARZYSZENIE GENERAŁÓW POLICJI
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, 15 maja 2017 roku

Przewodniczący NSZZ Policjantów
Pan Rafał Jankowski

Szanowny Panie Przewodniczący,

Stowarzyszenie Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej popiera Rezolucję Kongresu Przewodniczących Zarządów Terenowych NSZZ Policjantów przyjętą w dniu 27 kwietnia 2017 roku.
My, Generałowie Policji, rozpoczynający służbę wiele lat temu jako szeregowi policjanci, dochodzący do najwyższych stanowisk, tworzący współczesną Policję, dostrzegamy dzisiaj realne zagrożenie upolitycznienia działań Policji. Zmuszanie do odejść na emeryturę funkcjonariuszy, którzy rozpoczynali służbę przed 1990 rokiem, odwoływanie kompetentnych kierowników jednostek a powoływanie na ich miejsce często nominantów partyjnych, obniżanie wysokości świadczeń emerytalnych, zakłamywanie historii, zrywanie więzi międzypokoleniowych i ciągłości działania, zaniżanie ilości osób uczestniczących w opozycyjnych protestach to tylko niektóre przykłady upolityczniania służby.

NSZZ Policjantów powstał z inicjatyw oddolnych i przez 27 lat działalności dbał o żywotne sprawy funkcjonariuszy oraz apolityczność całej organizacji. Czasami jako szefowie Policji nie zgadzaliśmy się ze związkowcami ale zawsze prowadziliśmy dialog, szukaliśmy kompromisów najlepszych dla Policji i ogółu społeczeństwa.

Tworzenie przez polityków nowych związków zawodowych w Policji będzie prowadziło do dezintegracji i upolitycznienia środowiska. Tego nie wolno robić. Policja winna służyć Polsce i Polakom a nie partiom politycznym.

Za Zarząd Stowarzyszenia Generałów Policji RP
Prezes nadinsp. w st. sp. Adam Rapacki