Spotkanie wiceministra Jarosława Zielińskiego z przedstawicielami NSZZ Pracowników Policji

ilustracja

W czwartek (17 maja) wiceminister Jarosław Zieliński spotkał się z przedstawicielami NSZZ Pracowników Policji.

Podczas spotkania przedstawiciele Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego przedstawili postulaty Związku dotyczące uregulowania warunków zatrudnienia pracowników Policji w sposób dostosowany do specyfiki pracy, zapewnienia wzrostu wynagrodzeń oraz podpisania Porozumienia z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Wiceminister Jarosław Zieliński zadeklarował wolę poszukiwania rozwiązań w zakresie przestawionych postulatów przez Kierownictwo MSWiA. Podkreślił również, że wykonywanie pracy funkcjonariuszy byłoby w znacznym stopniu utrudnione bez wsparcia pracowników cywilnych. Wiceminister zapowiedział podjęcie prac nad przepisami przyznającymi pracownikom Policji zatrudnionym w laboratoriach kryminalistycznych Policji, urlopów związanych z pracą w warunkach uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia.

Wiceszef MSWiA wspomniał również o podwyżkach dla pracowników cywilnych przewidzianych w ustawie modernizacyjnej od 1 stycznia 2019 r. Poprosił przedstawicieli Związku o wypracowanie motywacyjnego podziału środków.

W spotkaniu wzięli udział m.in. pełnomocnik Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ds. związków zawodowych Edward Zaremba, dyrektor Departamentu Budżetu MSWiA Władysław Budzeń, Przewodnicząca KKW NSZZ Pracowników Policji Małgorzata Lewicka, Wiceprzewodnicząca KKW Lucyna Jaworska-Wojtas, Wiceprzewodnicząca KKW Grażyna Tronkowska.