SP Katowice: wizyta delegacji z Ukrainy

ilustracja

4 kwietnia 2017 r. w Szkole Policji w Katowicach gościła Pani Maryanna Kachynska z Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych w Charkowie (Ukraina).

Wizyta związana była z udziałem Szkoły Policji w Katowicach w programach CEPOL w 2018 roku i miała za zadanie ustalenie możliwości i kierunków przyszłej współpracy szkoleniowej pomiędzy Uniwersytetem Spraw Wewnętrznych w Charkowie i Szkołą Policji w Katowicach, a także omówienie tematów związanych z kształceniem w zakresie prewencji, bezpieczeństwa i porządku publicznego czy też przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W trakcie pobytu w naszej jednostce szkoleniowej Pani Maryanna Kachynska miała okazję zapoznać się ze strukturą, celami oraz zadaniami szkoły oraz procedurą doboru do służby w Policji. Nie zabrakło również prezentacji naszych obiektów i wyposażenia dydaktycznego.

źródło: katowice.szkolapolicji.gov.pl 2017.04.06