Poznań: Komisja Rewizyjna skontrolowała działanie FOPiS w 2018 roku.

ilustracja

Poznań: Komisja Rewizyjna skontrolowała działanie Funduszu Społecznego ds. Ochrony Prawnej i Socjalnej Policjantów Jednostek Policji województwa wielkopolskiego w 2018 roku.

D E C Y Z J A

Komisji Rewizyjnej Funduszu Społecznego ds. Ochrony Prawnej i Socjalnej Policjantów Jednostek Policji województwa wielkopolskiego z dnia 15 kwietnia 2019 roku

Po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem Finansowym z działalności Funduszu Społecznego ds. Ochrony Prawnej i Socjalnej Policjantów Jednostek Policji województwa wielkopolskiego z dnia 15 kwietnia 2019 roku w 2018 roku oraz analizie dokumentacji zgromadzonej przez Komisję stwierdza:

  • Fundusz niezwłocznie reagował na wnioski o pomoc w związku z potrzebą niesienia pomocy Członkom Funduszu, których sytuacja związana z chorobą i leczeniem lub rehabilitacją wymagała pilnego wsparcia finansowego. Podobnie było w przypadku wniosków o pomoc prawną (pokrycie kosztów zastępstwa procesowego) oraz wsparcie innych inicjatyw dla większej grupy Członków Funduszu;
  • ze względu na wysokość zgromadzonych środków przez Fundusz nie ma potrzeby na chwilę obecną podnoszenia składki członkowskiej;
  • już po raz kolejny należy zaapelować do funkcjonariuszy celem wstąpienia do Funduszu, gdyż jak pokazuje historia są przypadki, w których funkcjonariusze potrzebujący pomocy muszą sami pokrywać wysokie koszty zastępstwa procesowego oraz koszty leczenia i rehabilitacji;
  • działalność Komisji była zgodna pod względem formalno – prawnym i merytorycznym z Regulaminem;

Sekretarz Komisji Przewodniczący Komisji

/-/ Przemysław POSTAREMCZAK /-/ Robert LEWANDOWSKI

Decyzja w załączniku