POŻEGNANIE PIERWSZEGO ZASTĘPCY KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI W RADOMIU

ilustracja

W Komendzie Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu odbyło się dzisiaj uroczyste pożegnanie inspektora Marka Świszcza. Na uroczystości obecni byli przedstawiciele władz samorządowych, związków zawodowych, kadra kierownicza mazowieckiego garnizonu oraz zaproszeni goście. Insp. Świszczowi przez całą służbę przyświecała dewiza “Policja ma być wśród ludzi i dla ludzi”.
Inspektor Marek Świszcz pożegnał się ze sztandarem Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu i złożył meldunek o zdaniu obowiązków I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego. Insp. Tomasz Michułka, Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu, skierował do odchodzącego insp. Świszcza, słowa podziękowania za służbę od Komendanta Głównego Policji gen. insp. Jarosława Szymczyka. W imieniu swoim oraz mazowieckich policjantów podkreślił, że na emeryturę odchodzi człowiek, który był ogromnym oparciem dla wszystkich mundurowych przez 28 lat wzorowej służby.

Insp. Marek Świszcz nie krył wzruszenia. Podziękował wszystkim przełożonym za zaufanie, którym go obdarzyli w 2012 roku powierzając funkcję zastępcy szefa mazowieckich policjantów oraz tym, z którymi przez lata służby na Mazowszu współpracował.

W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, kadra kierownicza mazowieckiego garnizonu oraz zaproszeni goście. Wśród nich byli m.in. Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera, Mazowiecka Kurator Oświaty Aurelia Michałowska, Zastępca Komendanta Prorektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie mł. insp. Zbigniew Mikołajczyk. W uroczystości zdania obowiązków udział wzięli także byli komendanci z Radomia, insp. Rafał Batkowski, insp. Rafał Korczak, insp. Janusz Stępniak oraz były zastępca szefa polskich policjantów, a wcześniej także Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu – nadinsp. Cezary Popławski. Odchodzącego na emeryturę Pierwszego Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu pożegnały również Wiceprzewodnicząca Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Województwa Mazowieckiego podinsp. Aneta Pawlińska oraz Przewodnicząca Wojewódzkiego Zarządu Zakładowego NSZZ Pracowników Policji – Anna Kwasiborska.

Inspektor Marek Świszcz służbę w Policji rozpoczął w 1991 roku, zaraz po ukończeniu studiów na Wydziale Prawa i Administracji na lubelskim UMCS. Natychmiast zafascynowała go praca dochodzeniowca. Służbę rozpoczął w Komendzie Rejonowej Policji w Puławach, potem został przeniesiony do Garwolina, gdzie pracował w pionie dochodzeniowo-śledczym, był też zastępcą komendanta ds. kryminalnych, a od kwietnia 2006 roku komendantem powiatowym. W kwietniu 2012 roku został powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu odpowiedzialnego za pion prewencji. Pożegnanie z mundurem nie jest jednak zakończeniem kariery zawodowej.

Zespół Prasowy KWP