Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. opolskiego

ilustracja

W dniach 10-11 maja 2018 roku w Pokrzywnej gm. Głuchołazy, woj. opolskie, odbyło się wyjazdowe posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w Opolu, połączone z uroczystą akademią i nadaniem medali „Zasłużony dla NSZZ Policjantów województwa opolskiego”.

Wśród zaproszonych gości był Przewodniczący Zarządu Głównego kol. Rafał Jankowski, oraz przedstawiciele Wojewódzkiego Zarządu Zakładowego NSZZ Pracowników Policji w Opolu z Przewodniczącym kol. Januszem Bochenkiem na czele.

 

W czasie akademii zostało podpisane porozumienie, pomiędzy wojewódzkimi organizacjami związkowymi policjantów i pracowników policji o wzajemnej współpracy, jak również wręczono ustanowione w ostatnim czasie przez Zarząd Wojewódzki medale, dla najbardziej zasłużonych działaczy związkowych.

 

W ostatniej części akademii odchodzącemu na zasłużoną emeryturę koledze Mirosławowi Łyżniakowi złożono podziękowania i przekazano symboliczne upominki.

Następnego dnia obyło się posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego na którym omówiono bieżące działania organizacji i podjęto szereg decyzji co do dalszego funkcjonowania związku na terenie garnizonu opolskiego.

Benedykt Nowak