OSTATNIE POSIEDZENIE ZW NSZZ P WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W 2018 ROKU – 12 GRUDNIA

ilustracja

Posiedzenie stało się okazją do złożenia Koledze Mieczysławowi Skrzypczakowi, Przewodniczącemu Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej  NSZZ Policjantów województwa wielkopolskiego gratulacji z okazji wyboru na zaszczytną funkcję Wójta Kuślina.

Rok który niebawem minie był dla polskiej Policji i NSZZ P wyjątkowy, patrząc na to co wspólnie osiągnęliśmy na rzecz poprawy statusu materialnego funkcjonariuszy.

Czy tylko rządzący Policją oraz nadzorujący ją ministrowie zrozumieją, że nasza formacja nie będzie już taka sama i gdy zajdzie taka potrzeba potrafi skutecznie upomnieć się o swoje.

więcej pod poniższym linkiem: