Oddali krew dla potrzebujących a czekoladę dzieciom

ilustracja

Klub Honorowych Dawców Krwi przy Zarządzie Terenowym NSZZ Policjantów w Kwidzynie spotkał się w Terenowym Oddziale Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kwidzynie. Łącznie zebrano ponad 8 litrów tego drogocennego płynu a często brakującego w okresie wakacyjnym. Otrzymane czekolady funkcjonariusze przekazali dzieciom w rodzinnych domach dziecka.