Obradował lubelski Zarząd Wojewódzki

ilustracja

W dniach 14 – 15 czerwca 2018 r. w Janowie Lubelskim obradował Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. lubelskiego.

Nie było to tylko spotkanie członków zarządu, gdyż jednocześnie odbywało się szkolenie Przewodniczących Terenowych Komisji Rewizyjnych. Na początku spotkania przewodniczący ZW Artur Garbacz przywitał wszystkich uczestników, podziękował za pracę związkową od ostatniego posiedzenia, poinformował, że aktualnie współpraca ze stroną służbową układa się bardzo dobrze, każdy przejaw braku porozumienia jest na bieżąco omawiany i rozwiązywany. Przewodniczący skierował podziękowanie za organizację meczu piłki nożnej pomiędzy strona związkową a stroną służbową oraz za niedawne organizacje zawodów wędkarskich we Włodawie i turnieju piłki siatkowej w Łęcznej. Przewodniczący poinformował także, że jesteśmy na bieżąco podczas wojewódzkich eliminacji służb prewencyjnych, ruchu drogowego i kryminalnych przygotowując dla najlepszych nagrody rzeczowe.

Podczas pracy Zarządu podczas, której na sali obrad obecni byli przewodniczący Terenowych Komisji Rewizyjnych przekazane zostały informacje o pracach Komisji Funduszu Prewencyjnego PZU, o współpracy z podmiotami, których dane są na stronie internetowej Zarządu. Następnie podjęte zostały uchwały ZW, omówione wszystkie wnioski złożone przez członków Zarządu.

Po pracach roboczych, na obrady przybył insp. Mariusz Siegieda- zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie, który odpowiadał na nurtujące nas pytania, w przypadku trudności z udzieleniem wszechstronnej odpowiedzi, pytanie zostało zapisane i zostanie przekazane do Przewodniczącego Zarządu niezwłocznie. Wraz z Komendantem miejscową Komendę Powiatową Policji w Janowie Lubelskim reprezentował asp. Jarosław Startek – Z-ca Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego

Po przeprowadzonym szkoleniu TKR w oparciu oh przepisy § 32 statutu NSZZ oraz ustawy o ZZ, które przeprowadził członek GKR kol. Daniel Lendzio wspólnie z członkiem GKR kol. Andrzejem Wójcikiem odbyło się spotkanie z przedstawicielami TU ALLIANZ oraz Banku Pocztowego.

Bardzo miłym wydarzeniem, było przyjęcie zaproszenia na posiedzenie Zarządu przez naszych przyjaciół.
Gościliśmy kolegów: wspomniany Daniel Lendzio wraz z wiceprzewodniczącym ZW NSZZ Policjantów woj. podkarpackiego kol. Krzysztofem Filipem oraz Przewodniczący ZW NSZZ woj. mazowieckiego kol. Dariusz Brzezicki wraz z wiceprzewodniczącymi kol. Wojciechem Bieńkiem i . Dla nas to był wielki zaszczyt gościć na ziemi lubelskiej tak wspaniałych związkowców.

Artur Garbacz