Nowy Inspektor Nadzoru Wewnętrznego

ilustracja

W poniedziałek (2 marca br.) szef MSWiA Mariusz Kamiński powołał Dariusza Górskiego na stanowisko Inspektora Nadzoru Wewnętrznego. Powołanie poprzedziła rezygnacja dotychczasowego Inspektora Nadzoru Wewnętrznego Andrzeja Sprychy.

Najważniejszym zadaniem Biura Nadzoru Wewnętrznego MSWiA, na czele którego stoi Inspektor Nadzoru Wewnętrznego, jest egzekwowanie odpowiednich standardów pracy służb mundurowych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji. BNW zajmuje się też wszelkimi nieprawidłowościami w pracy służb, w tym przypadkami łamania prawa, czy naruszenia etyki zawodowej. Weryfikuje również kandydatów na wyższe stanowiska w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służbie Ochrony Państwa.

Dariusz Górski urodził się w 1977 r. w Lubaniu. Służbę w Policji rozpoczął w 2004 roku, skąd przeszedł do Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Podczas służby dyplomatycznej w Brukseli pełnił funkcję Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Zwalczania Korupcji. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów podyplomowych z prawa karnego gospodarczego na tej samej uczelni.