Noworoczne posiedzenie ZT NSZZ Policjantów Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu

ilustracja

W pierwszej kolejności Przewodniczący ZT NSZZ Policjantów mł. asp. Mateusz Przybyłowski przywitał przybyłych Gości tj.

– Dowódca Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu insp. Robert Kasprzyk

– Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. wlkp. podinsp. Andrzej Szary oraz członków Zarządu Terenowego.

W trakcie omawianego okresu czasu tj. od ostatniego Posiedzenia ZT w miesiącu listopada 2017 roku do dnia dzisiejszego udało się zrealizować:

-UCHWAŁA NR 1/IX/2017 – 6 osób z Koła Plutonu Przewodników Psów Służbowych zostało wyróżnionych „Brązowymi medalami ZW NSZZ Policjantów woj. wlkp.”- uroczystości odbyły się w miesiącu grudzień 2017 roku w KWP w Poznaniu,

-UCHWAŁA NR 2/IX/2017 -pryzynano stypendia naukowe. 9 dzieci –członków związku z terenu OPP- zostało wyróżnionych w sposób oficjalny w listopadzie 2017 roku,

-UCHWAŁA NR 3/IX/2017 – zakupiono 500 kalendarzy Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu

-UCHWAŁA NR 4/IX/2017 -zakupiono paczki świąteczne dla wszystkich członków związku z OPP w Poznaniu.

-1 listopada – z tej okazji zapalono znicze przy płytach pamiątkowych upamiętniających pomordowanych Policjantów przy kościele Wielkopolskiej Policji ul. Swoboda w Poznaniu

-4 listopada – przeprowadzone zostały VI ZAWODY STRZELECKIE O PUCHAR PRZEWODNICZĄCEGO ZW NSZZ P WOJ. WLKP. Z terenu naszej jednostki brało udział 6 zespołów 2-osobowych, które reprezentowały: 1KP, 2KP,3KP,4KP, PW, PPPS. Najlepszy indywidualnie policjantem w klasyfikacji OPP został – st. sierż. Dariusz Gawin-Gostomski(2 KP), następnie sierż. Michał Wojciechowski(4KP) a na trzecim miejscu st. sierż. Piotr Molenda(2 KP). Drużynowo wygrała drużyna 2KP, następnie 4KP a na trzecim miejscu 3KP-gratulacje dla uczestników

-8 listopada – odbyło się posiedzenie kapituły Kryształowej Gwiazdy z udziałem przedstawiciela korpusu szeregowych i podoficerów Policyjnych – Wiceprzewodniczącym ZT NSZZ Policjantów OPP w Poznaniu st. sierż. Łukasz Szymaś

-20 listopada – zbiórka krwi na OPP – podziękowania dla Wiceprzewodniczącej kol. Agnieszki Wrona- koordynatorka Policyjnych Krewniaków na OPP (logo Policyjnych Krewniaków również zostało umieszczone na „naszym” kalendarzu)

-23 listopada – udział Przewodniczącego ZT NSZZ Policjantów OPP w Poznaniu mł. asp. Mateusza Przybyłowskiego na Odprawie Dowódców OPP/SPPP z kraju w ramach zespołu do spraw OPP/SPPP ZG NSZZ Policjantów – ustalano i proszono Dowódców o poparcie „Dodatku specjalnego za pobyt w OPP/SPPP”

-7 grudnia – w KWP odbyło się oficjalne wręczenie wyróżnień dla policjantów za testy sprawności fizycznej

-16 grudnia – I turniej charytatywny koszykówki o puchar Dowódcy OPP w Poznaniu- podziękowania dla wszystkich osób, które włączyły się w organizację tej imprezy

-28 grudnia – wyróżnienia na 3 KP wraz z Z-cą Dowódcy OPP w Poznaniu mł. insp. Jarosław Echaust – wręczono listy gratulacyjne od Kapituły Kryształowej Gwiazdy oraz wyróżniono osoby za testy sprawności fizycznej

-3 stycznia – odwiedziny 1KP w trakcie szkolenia i uroczysta zbiórka wraz z Przewodniczącym ZW NSZZ Policjantów woj. wlkp. podinsp. Andrzejem Szary i Panem Dowódcą OPP w Poznaniu insp. Robertem Kasprzykiem. Podsumowano turniej koszykówki oraz przekazano symboliczne tablice ze zdjęciami

-19 stycznia – odprawa roczna na terenie OPP w Poznaniu z udziałem Z-ca KWP w Poznaniu insp. Roman KUSTER, ZT NSZZ Policjantów OPP w Poznaniu reprezentował Przewodniczący,

-22 stycznia – zbiórka krwi na OPP – podziękowania dla Wiceprzewodniczącej kol. Agnieszki Wrona- koordynatorka Policyjnych Krewniaków na OPP

-23 stycznia – z inicjatywy Dowódcy Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu insp. Roberta Kasprzyka oraz st. sierż. Agnieszki Wrona – Wiceprzewodniczącej Zarządu Terenowego Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu, zostały przekazane prezenty noworoczne dla podopiecznych Centrum Wspierania Rodzin „Swoboda” w Poznaniu.

– Sporządzono 10 wniosków do Kapituły Kryształowej Gwiazdy

– Przyznano pomoc prawną dla 3 członków NSZZ Policjantów OPP w Poznaniu.

Na Zebraniu również podjęto następujące Uchwały:

– Podjęcie działań mających na celu organizację „Wojewódzkiego Festynu Dnia Dziecka organizowanego przez KWP w Poznaniu na terenie Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu”, na przełomie maja/czerwca 2018 roku. Z ramienia ZT NSZZ Policjantów OPP w Poznaniu rekomendować do zespołu organizacyjnego w/w przedsięwzięcie Przewodniczącego ZT oraz Wiceprzewodniczącego-Skarbnika.

– Przeznaczyć ze swoich składek kwotę 3zł od członka, na organizację Dnia Dziecka. Wnioskować do innych ZT NSZZ Policjantów z terenu miasta Poznania o solidarne wsparcie tej imprezy w kwocie 3 zł na członka związków.

– Wyrazić poparcie w roku 2018 i latach następnych, dla inicjatywy przyznawania wyróżnień dla policjantów Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w teście sprawności fizycznej-zgodnie z Regulaminem z dnia 4 sierpnia 2017 roku Dowódcy OPP w Poznaniu insp. Roberta Kasprzyka, Przewodniczącego ZW NSZZ Policjantów woj. wlkp. podinsp. Andrzeja Szary i Przewodniczącego ZT NSZZ Policjantów OPP w Poznaniu mł. asp. Mateusza Przybyłowskiego.

– Przyznać członkom NSZZ Policjantów OPP w Poznaniu nagrody rzeczowe w postaci noża z naniesionymi treściami na dwóch stronach ostrza. Wyróżnienie takie przysługiwało by policjantowi-członkowi NSZZ Policjantów OPP w Poznaniu, który w danym roku kalendarzowym osiągnie wiek 25-lat służby w Policji, oraz od min. 2 lat służy w Oddziale Prewencji Policji w Poznaniu. Wręczenie wyróżnień następuje w sposób uroczysty.

W trakcie zebrania, w części wolne głosy i wnioski:

– Wyrażono poparcie dla udziału drużyn z naszej jednostki w zawodach strzeleckich Romków w terminie 24.02.18r.- zespół 3 osobowy reprezentujące dane koło związkowe – drużyny te będą miały pokryte koszty wpisowego (akces udziału proszę zgłaszać u Przewodniczących Kół i Dowódców Pododdziałów- najpóźniej do 11 lutego)

– Pozytywnie została rozpatrzona prośba Przewodniczącego Koła nr 3 kol. Marcina Mączyńskiego w sprawie wyróżnienia „Brązowymi medalami ZW NSZZ Policjantów woj. wlkp.”

– Przewodniczący Kół z terenu OPP w Poznaniu do 28 lutego mają przygotować wykazy osób do ewentualnego wyróżnienia medalami związkowymi.

Podsumowując zebranie Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. wlkp. podinsp. Andrzej Szary podziękował wszystkim członkom ZT NSZZ Policjantów OPP w Poznaniu za zaangażowanie w realizowaniu celów statutowych, podkreślił jak ważne są w prawidłowym funkcjonowaniu danej jednostki są relacje przełożony-związki zawodowe i życzył dalszej aktywności.