Nadzwyczajny Kongres Forum Związków Zawodowych w sprawie zmian statutowych

ilustracja

29 maja 2017 r. w znanej nam z organizacji naszego I Kongresu miejscowości Ossa koło Rawy Mazowieckiej odbył się Nadzwyczajny Kongres Forum Związków Zawodowych w sprawie zmian statutowych.

W obradach Kongresu uczestniczyli przedstawiciele NSZZ Policjantów z przewodniczącym Zarządu Głównego a zarazem członkiem Prezydium Forum Związków Zawodowych – Rafałem Jankowskim. Na nielicznych fotografiach, które do nas dotarły widoczni są także wiceprzewodniczący NSZZ Policjantów: Piotr Malon, Benedykt Nowak, Rafał Kruk, Piotr Kujawa i Artur Garbacz i Roman Buczkowski.

Obrady zakończyły się przyjęciem przez Kongres zmian w Statucie Forum Związków Zawodowych.

Oczekujemy na pełniejszą relację z obrad Kongresu FZZ i więcej fotografii.