Nadinsp. Krzysztof Pobuta Komendantem Wojewódzkim Policji w Krakowie

ilustracja

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak  powołał nadinsp. Krzysztofa Pobutę na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie.

Szef MSWiA zaznaczył, że przed nowym szefem małopolskich policjantów zostały postawione wymagające zadania. – Chcę podkreślić, że po Światowych Dniach Młodzieży poprzeczka w garnizonie małopolskim została postawiona na bardzo wysokim poziomie – powiedział minister Mariusz Błaszczak. W jego ocenie podczas Światowych Dni Młodzieży doszło do przełomu, ponieważ po raz pierwszy mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której pielgrzymi nagradzali polskich policjantów brawami za ich służbę. – Dlaczego tak się działo? Dlatego, że policjanci byli pomocni. Służyli, pomagali tym, którzy przyjechali na spotkanie z Ojcem Świętym z całego świata – powiedział minister. Dodał też, że dzięki pracy funkcjonariuszy wszystkich służb podległych MSWiA, a także organizatorów, pielgrzymi zapamiętali Polskę jako kraj bezpieczny.

Nadinspektor Krzysztof Pobuta to doświadczony policjant i dowódca. W policji służy od 1991 roku, – Jest policjantem z krwi i kości, który ma talenty organizacyjne. Jestem głęboko przekonany o tym, że zadba, aby Małopolska była województwem bezpiecznym, w którym każdy mieszkaniec i gość będzie czuł się bezpiecznie – powiedział minister Mariusz Błaszczak. – W moim przekonaniu pan nadinspektor daje taką gwarancję – dodał. Minister wyraził też nadzieję, że służba nowego szefa małopolskich policjantów będzie upływała w poczuciu dobrze wypełnionego obowiązku.

W uroczystości powołania nadinsp. Krzysztofa Pobuty na stanowisko komendanta wojewódzkiego wzięli także udział m.in. nadinsp. dr Jarosław Szymczyk, komendant główny policji, wojewoda małopolski Piotr Ćwik, a także gen. Tomasz Miłkowski – obecny szef Biura Ochrony Rządu i poprzedni komendant wojewódzki policji w Krakowie. Dla tego ostatniego było to niejako pożegnanie z małopolskim garnizonem. Podczas przemówienia podziękował on wszystkim funkcjonariuszom i życzył nowemu szefowi małopolskich policjantów, aby Jego współpraca z funkcjonariuszami układała się jak najlepiej.

*****

Nadinspektor dr Krzysztof Pobuta urodził się w 1972 r. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. W 2012 roku otrzymał tytuł doktora nauk społecznych w zakresie socjologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wcześniej w 1995 r. ukończył studia w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Służbę w policji rozpoczął w 1991 r. w Komendzie Rejonowej Policji w Jarosławiu. Pracował też jako naczelnik wydziału kryminalnego jarosławskiej komendy. W latach 2001 – 2009 był I zastępcą komendanta powiatowego policji w Jarosławiu, a w 2009 r. objął stanowisko komendanta miejskiego policji w Przemyślu. Od stycznia 2016r. był komendantem wojewódzkim policji w Rzeszowie.

*****

Uroczystość powołania na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie poprzedziło uroczyste  pożegnanie nadinspektora Krzysztofa Pobuty z garnizonem podkarpackim. Zdanie obowiązków służbowych Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie odbyło się w obecności Komendanta Głównego Policji, władz wojewódzkich, przedstawicieli służb mundurowych oraz kadry kierowniczej podkarpackiej Policji. Dziś szef podkarpackich policjantów obejmie stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie.

Dziś przed południem, w auli Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie zgromadziła się kadra kierownicza Podkarpackiej Policji, oraz przedstawiciele władzy rządowej i samorządowej, a także szefowie innych służb mundurowych garnizonu podkarpackiego i zaproszeni goście. Okazją do tego było zdanie obowiązków przez dotychczasowego szefa podkarpackich policjantów – nadinsp. Krzysztofa Pobutę, który pożegnał się ze sztandarem jednostki i złożył meldunek Komendantowi Głównemu Policji – nadinsp. Jarosławowi Szymczykowi.

Komendant Główny Policji podziękował Komendantowi Pobucie za dotychczasową służbę i osiągnięcia, powiedział, że “…to nie jest coś co przyszło łatwo, prosto i przyjemnie, to trzeba było wypracować ciężką służbą i codziennym poświęceniem”.

Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart podziękowała za blisko dwuletnią współpracę, energię i pomysły, które wprowadzał z myślą o bezpieczeństwie mieszkańców naszego województwa. W imieniu Marszałka Województwa Podkarpackiego głos zabrała wicemarszałek Maria Kurowska, która podziękowała za wspólne działania i życzyła Komendantowi dalszych sukcesów.

Komendant Pobuta podziękował wszystkim, z którymi przez ostatnie lata współpracował. Podkreślił, że Podkarpacie to region, z którego pochodzi i z którym związana była jego dotychczasowa służba. Chciałby te doświadczenia wykorzystać w nowym miejscu, w garnizonie małopolskim.

Nadinspektor dr Krzysztof Pobuta pełni służbę w Policji od 26 lat. W styczniu 2016 roku został powołany na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie. Wcześniej zajmował stanowisko zastępcy komendanta powiatowego w Jarosławiu, a od 2009 r. był Komendantem Miejskim Policji w Przemyślu. W lipcu 2016 r. Komendant Pobuta otrzymał nominację generalską z rąk Prezydenta RP.

Komendant Główny Policji powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie inspektorowi Zbigniewowi Sowie, dotychczasowemu I Zastępcy.

źródło: @MSWiA_GOV_PL 2017.10.23