Komunikat Zespołu ds. OPP, SPPP i SPAP z 13 lipca 2018 r.

ilustracja

13 lipca 2018 r. odbyło się spotkanie Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jana Lacha z przedstawicielami Zespołu Zarządu Głównego NSZZ Policjantów ds. OPP SPPP i SPAP, stronę służbową reprezentowali również

– insp. Dariusz Dymiński – Z-ca Dyrektora Głównego Sztabu Policji KGP,
– dr Tomasz Szankim – Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. Kontaktów ze Związkami Zawodowymi.

Stronę związkową reprezentowali:

– nadkom. Sławomir Koniuszy – Przewodniczący Zespołu,
– podkom. Kazimierz Barbachowski – Wiceprzewodniczący Zespołu,
– mł. asp. Mateusz Przybyłowski – Sekretarz Zespołu,
– asp. Paweł Kowalski – Członek Zespołu.

 

 

 

Przedmiotem spotkania był wniosek z 11 .10.2017 r. skierowany do Komendanta Głównego Policji w sprawie ustanowienia dla funkcjonariuszy OPP i SPPP dodatku specjalnego, o którym mowa w par. 15 Rozporządzenia MSWiA z 16 grudnia 2001 r. – w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalenia wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego.

Podczas spotkania odniesiono się także do ostatnich ćwiczeń zgrywających pod kryptonimem “GARDA”, które odbyły się na poligonie w Drawsku Pomorskim w dniach 2 – 6 lipca 2018 r.

Więcej w Komunikacie w załączniku.