Gdańsk: Pomorskie Porozumienie Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych

ilustracja

19 października 2017 r.  z inicjatywy Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Gdańsku z siedzibą w Gdyni, w lokalu Rady Wojewódzkiej SLD w Gdańsku, podpisano:

Pomorskie Porozumienie Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych, w celu wzajemnej pomocy, wsparcia i koordynowania działań na rzecz emerytów i rencistów mundurowych oraz ich rodzin.

Sygnatariuszami porozumienia są:

  • Zarząd Wojewódzki Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Gdańsku z/s w Gdyni,
  • Zarząd Okręgowy Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Słupsku,
  • Pomorski Zarząd Wojewódzki Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Gdańsku,
  • Zarząd Rejonowy Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Słupsku,
  • Zarząd Regionu Pomorskiego Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej w Gdańsku,
  • Związek Byłych Funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa,
  • Zarząd Koła Terenowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej Aresztu Śledczego w Wejherowie.

Celem porozumienia w szczególności jest:

  • Wzajemna pomoc, wsparcie, zacieśnianie współpracy i koordynowanie działalności i stowarzyszeń służb mundurowych na terenie województwa pomorskiego.
  • Wdrożenie przez Sygnatariuszy Porozumienia dokumentu opracowanego przez Federację Stowarzyszeń Służb Mundurowych Rzeczypospolitej Polskiej zatytułowanego: Zadania i zasady Działania Komitetów Protestacyjnych.

W celu realizacji i koordynacji działań sygnatariusze porozumienia powołali Prezydium którego przewodniczącym został Józef Wardyn, reprezentujący ZW Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Gdańsku.

Prezydium Porozumienia powołało następujące Zespoły Problemowe:

Zespół I ds. zbierania podpisów,
Zespół II ds. organizacji protestów,
Zespół III ds. mediów elektronicznych,
Zespół IV ds. poszerzenia kręgu sprzymierzeńców i sympatyków.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych oraz sympatyków, do włączenia się poprzez struktury swoich Związków i Stowarzyszeń, do aktywnego wsparcia i działania.

Zapraszamy do Porozumienia również pozostałe organizacje emerytów i rencistów służb mundurowych.

Opracował Waldemar Sopek