Pilne! Dzisiaj o 13-tej, Minister Brudziński przed Komisją Sejmową (ASW) o sytuacji kadrowej oraz rekrutacji do podległych mu służb.

ilustracja

Uwaga: dzisiaj o 13-tej, Minister Joachim Brudziński przed Komisją Sejmową Administracji i Służb Wewnętrznych będzie mówił o sytuacji kadrowej oraz rekrutacji do podległych mu służb.

Godz. 13:00 –
Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (ASW)
sala im. Wojciecha Korfantego (nr 12, bud. G)

  1. Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat sytuacji kadrowej oraz rekrutacji do podległych mu służb.
  2. Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat programu i systemu kształcenia służb mundurowych, w tym wyższych kadr dowódczych w Policji. Dostosowanie programów i form kształcenia, szkolenia i doskonalenia do nowych zagrożeń bezpieczeństwa państwa i obywateli
    – pkt I i II przedstawia Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.
    transmisja na żywo od godziny 13-tej pod poniższym linkiem: