Uroczystości przy obelisku „Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska” – galeria

Fot. Marek Osiejewski