Prezydium w Sali Generalskiej

26 stycznia 2016 r. w Sali Generalskiej Komendy Głównej Policji odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego NSZZ Policjantów.