Posiedzenie ZG NSZZP 20.03Posiedzenie ZG NSZZP 20.03.2017 r..2017 r.

20 marca 2017 r. w Warszawie odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Głównego NSZZ Policjantów.

Fot. Marek Osiejewski