Posiedzenie Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych w dniu 5 lipca 2017 r.