MSWiA – Uroczystość wręczenia odznaczeń członkom NSZZ Policjantów – Foto Galeria

18 września 2020′ w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji miała miejsce uroczystość, jakiej 30-letnie dzieje NSZZ Policjantów jeszcze nie notowały. Z rąk Ministra Mariusza Kamińskiego działacze związkowi NSZZ Policjantów otrzymali blisko 60 odznaczeń prezydenckich i resortowych za zasługi na rzecz formacji i długoletnią służbę, siedemnastu z nich odebrało odznaczenia z rąk ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Kamińskiego podczas uroczystości, której dokumentację fotograficzną prezentujemy wraz ze szczerymi gratulacjami dla wszystkich naszych odznaczonych kolegów.

Fot. Marek Osiejewski