W Łodzi spotkali się przewodniczący ZT NSZZ Policjantów ze wszystkich OPP i SPPP w Polsce