II Zjazd OPP i SPP w Poznaniu

II Zjazd Przewodniczących i Wiceprzewodniczących Zarządów Terenowych NSZZ Policjantów Oddziałów Prewencji Policji oraz Samodzielnych Pododdziałów Prewencji Policji
Poznań, 06-07.09.2018 r.