Życzenia z okazji Święta Strażaków

ilustracja

W Dniu Święta Strażaków przesyłam na ręce Kol. Przewodniczącego Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Strażaków “Florian” – Krzysztofa Oleksaka oraz Przewodniczącego ZG NSZZ Pracowników Pożarnictwa serdeczne życzenia pomyślności w życiu zawodowym i prywatnym.

Życzę dużo zdrowia wszystkim Strażakom, Pracownikom Pożarnictwa i ich rodzinom. Łączę wyrazy uznania za Wasz trud, za poświęcenie, za wielki dar serca, jakim jest Wasza piękna służba i zaangażowanie w ratowanie ludzkiego życia i dobytku.

Życzę Wam Koledzy bezpiecznej służby i zawsze szczęśliwych powrotów z akcji! Z akcji, w których często się spotykamy…

Rafał Jankowski
Przewodniczący Zarządu Głównego
NSZZ Policjantów