Życzenia od Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa

ilustracja

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy

Z okazji Święta Policji w imieniu własnym oraz całego Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa pragnę podziękować za służbę, trud i zaangażowanie na rzecz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego w naszym Kraju.

Składam Wam serdeczne życzenia przede wszystkim zdrowia, satysfakcji z wykonywanych obowiązków oraz spokojnej i bezpiecznej służby, która będzie powodem do dumy, a społeczny szacunek źródłem siły, która pozwala służyć ludziom.

Życzę Wam stałej opieki Waszego Patrona – Świętego Michała Archanioła oraz rodzinnego szczęścia.

Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZFiPW

/-/ Czesław Tuła