Zmiany kadrowe w Policji

ilustracja

Informujemy o kolejnych zmianach kadrowych, które nastąpiły na stanowiskach kierowniczych polskiej Policji.

Komendant Główny Policji z dniem 15 marca 2024 r. powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku zastępcy dowódcy Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”:

  • podinsp. Karolowi WOJTYLE – dowódcy Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Radomiu

Komendant Główny Policji z dniem 17 marca 2024 r. zwolnił z pełnienia obowiązków służbowych na stanowisku:

  • zastępcy dyrektora Biura Koordynacji Postępowań Kwalifikacyjnych i Szkolenia Policji Komendy Głównej Policji mł. insp. Annę KRZYWAŃSKĄ

Komendant Główny Policji z dniem 17 marca 2024 r. zwolnił z pełnienia obowiązków służbowych na stanowisku dyrektora Biura Koordynacji Postępowań Kwalifikacyjnych i Szkolenia Policji Komendy Głównej Policji i z dniem 18 marca 2024 r. mianował na stanowisko zastępcy dyrektora Biura Koordynacji Postępowań Kwalifikacyjnych i Szkolenia Policji Komendy Głównej Policji:

  • mł. insp. Agnieszkę SOWIŃSKĄ-TURCZYK – naczelnika Wydziału Kadr i Szkolenia Centralnego Biura Śledczego Policji, pełniącą obowiązki służbowe na stanowisku dyrektora Biura Koordynacji Postępowań Kwalifikacyjnych i Szkolenia Policji Komendy Głównej Policji

Komendant Główny Policji z dniem 18 marca 2024 r. powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku dyrektora Biura Koordynacji Postępowań Kwalifikacyjnych i Szkolenia Policji Komendy Głównej Policji:

  • mł. insp. Sylwii MAJEWSKIEJ-MAZEPIE – naczelnikowi Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu

Komendant Główny Policji z dniem 18 marca 2024 r. mianował na stanowisko zastępcy dyrektora Biura Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej Komendy Głównej Policji:

  • mł. insp. Daniela PALACZA – naczelnika Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, pełniącego obowiązki służbowe na stanowisku zastępcy dyrektora Biura Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej  Komendy Głównej Policji

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z dniem 19 marca 2024 r. powołał na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie:

  • insp. Piotra MORAJKO – I Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, pełniącego obowiązki Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie

Komendant Główny Policji z dniem 20 marca 2024 r. powołał na stanowisko:

  • I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu insp. Piotra JANIKA – Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu, pełniącego obowiązki służbowe na stanowisku I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu
  • Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu insp. Jerzego SZTUCA – Komendanta Rejonowego Policji Warszawa IV, pełniącego obowiązki służbowe na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu