Zmiany kadrowe w Policji

ilustracja

Informujemy o kolejnych zmianach kadrowych, które nastąpiły na stanowiskach kierowniczych polskiej Policji.

Komendant Główny Policji z dniem 24 lutego 2024 r. mianował na stanowisko dyrektora Gabinetu Komendanta Głównego Policji:

 • insp. Roberta ŻÓŁKIEWSKIEGO – pełniącego obowiązki służbowe w Gabinecie Komendanta Głównego Policji

Komendant Główny Policji z dniem 24 lutego 2024 r. mianował na stanowisko zastępcy dyrektora Gabinetu Komendanta Głównego Policji:

 • insp. Iwonę KUC – dyrektora Gabinetu Komendanta Głównego Policji

Komendant Główny Policji z dniem 24 lutego 2024 r. mianował na stanowisko zastępcy dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji:

 • insp. Irminę GOŁĘBIEWSKĄ – pełniącą obowiązki służbowe na stanowisku zastępcy dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji

Komendant Główny Policji z dniem 26 lutego 2024 r. mianował na stanowisko dyrektora Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji:

 • insp. Roberta KOŹLAKA – zastępcę dyrektora Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji

Komendant Główny Policji z dniem 26 lutego 2024 r. powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku:

 • Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Krzysztofowi KUMASZCE – naczelnikowi Zarządu we Wrocławiu Centralnego Biura Śledczego Policji
 • I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Arturowi BEDNARKOWI – Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach
 • Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Jackowi STELMACHOWI – Komendantowi Powiatowemu Policji w Cieszynie
 • Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach mł. insp. Radosławowi KACPRZAKOWI – naczelnikowi Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach

Komendant Główny Policji z dniem 26 lutego 2024 r., po uwzględnieniu prośby o rozwiązanie stosunku służbowego, zwolnił ze służby w Policji:

 • nadinsp. Iwonę KLONOWSKĄ – Komendanta-Rektora Akademii Policji w Szczytnie.

Komendant Główny Policji z dniem 27 lutego 2024 r., po uwzględnieniu prośby o rozwiązanie stosunku służbowego, zwolnił ze służby w Policji:

 • insp. Andrzeja ŻYLIŃSKIEGO – Zastępcę Komendanta-Prorektora Akademii Policji w Szczytnie.
 • insp. Ryszarda GANA – I Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie, pełniącego obowiązki Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie.

Komendant Główny Policji z dniem 27 lutego 2024 r. powołał na stanowisko:

 • Dowódcy Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA” insp. Łukasza PIKUŁĘ – Zastępcę Dowódcy Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”.
 • I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu insp. Krzysztofa BUCHAŁĘ – Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z dniem 28 lutego 2024 r. powołał na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie:

 • insp. Szymona SĘDZIKA – Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim, pełniącego obowiązki Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim.

Komendant Główny Policji z dniem 28 lutego 2024 r. powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku:

 • Komendanta-Rektora Akademii Policji w Szczytnie mł. insp. Monice PORWISZ – adiunktowi Instytutu Nauk Prawnych Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych, Prorektorowi do spraw Rozwoju Akademii Policji w Szczytnie.
 • Zastępcy Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji podinsp. Kamilowi STARZOMCZYKOWI – ekspertowi Wydziału Obsługi Informacyjnej Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych Komendy Głównej Policji.
 • Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim insp. Jerzemu CZEBRESZUKOWI – I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie.

Komendant Główny Policji z dniem 28 lutego 2024 r., po uwzględnieniu prośby o rozwiązanie stosunku służbowego, zwolnił ze służby w Policji:

 • insp. Annę JĘDRZEJEWSKĄ-SZPAK – Komendanta Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.
 • insp. Marka ODYŃCA – Zastępcę Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji.
 • insp. Jana MARKOWSKIEGO – Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie.

Komendant Główny Policji z dniem 29 lutego 2024 r. powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku:

 • Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu insp. Zbigniewowi STANOWSKIEMU – Komendantowi Powiatowemu Policji w Brzegu.
 • Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu insp. Remigiuszowi SAWICKIEMU – Dowódcy Oddziału Prewencji Policji we Wrocławiu.

Komendant Główny Policji z dniem 29 lutego 2024 r. mianował na stanowisko Komendanta Centrum Szkolenia Policji w Legionowie:

 • insp. Ryszarda JAKUBOWSKIEGO – Zastępcę Komendanta Szkoły Policji w Pile.

Komendant Główny Policji z dniem 1 marca 2024 r. mianował na stanowisko Zastępcy Dyrektora Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji:

 • insp. Krzysztofa DYMURĘ – pozostającego w dyspozycji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, po odwołaniu ze stanowiska Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu.

Komendant Główny Policji z dniem 1 marca 2024 r. powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku Zastępcy Dyrektora Biura Prawnego Komendy Głównej Policji:

 • mł. insp. Ewie PUDŁO-GRYCZCE – naczelnikowi Wydziału Legislacji Biura Prawnego Komendy Głównej Policji.

(KGP)