Zespół ds. dodatków służbowych w KWP Olsztyn

ilustracja

Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie powołał zespół, który ma za zadanie opracować porozumienie, regulujące kwestię minimalnych stawek dodatków służbowych oraz zasad ich wzrostu. Decyzja Komendanta jest odpowiedzią na wniosek Warmińsko-Mazurski NSZZ Policjantów, który uznał, że porozumienie sprzed 11. lat utraciło swoje znaczenie.

Nowe rozwiązania mają pójść krok dalej w stosunku do regulacji z dnia 15 maja 2013 r. Oprócz minimalnych stawek dodatków na poszczególnych stanowiskach wykonawczych, zespół ma się zająć opracowaniem zasad podwyższania tych dodatków. Komendant i przewodniczący chcą, by nowe regulacje podniosły ich motywacyjność, a także wyeliminowały uznaniowość będącą przedmiotem uzasadnionej krytyki. Jeden z pomysłów na wzrost dodatków opiera się na opiniowaniu służbowym policjantów.

ŹRÓDŁO