Zaburzenia adaptacyjne oraz zespół stresu pourazowego w służbach mundurowych

ilustracja

W dniach 8-9 grudnia br. odbędzie się I Kongres Praw Obywatelskich. W ramach Kongresu odbędzie się debata na temat: “Zaburzenia adaptacyjne, zespół stresu pourazowego w służbach mundurowych (wojsko, policja, straż pożarna). Kumulacja stresu, nadużywanie alkoholu, przemoc domowa, procedura debriefingowa, stereotypy. Współpraca w tym zakresie z organizacjami zrzeszającymi żołnierzy i funkcjonariuszy (w tym w szczególności weteranów), a także organizacjami lub instytucjami (np. Klinika Psychiatrii i Stresu Bojowego WIM) prowadzącymi terapie dla osób doświadczających sytuacji kryzysowych”.
Paneliści:
Radosław Tworus
Izabela Solarska
Leszek Stępień
Ewa Sapieżyńska
Moderator:
Tomasz Oklejak

https://www.rpo.gov.pl/formularz/PTSD