XXI Jasnogórskie Spotkania Środowiska Policyjnego

ilustracja

Tegoroczna pielgrzymka środowiska policyjnego przypadła w 100. rocznicę powstania Policji Województwa Śląskiego i 25. rocznicę utworzenia Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom Po Poległych Policjantach, która od 1997 roku wspiera rodziny zmarłych policjantek i policjantów. Organizatorem uroczystości był Społeczny Komitet Organizacji Jasnogórskich Spotkań Środowiska Policyjnego z przewodniczącym – podkomisarzem Rafałem Jankowskim na czele oraz Komenda Główna Policji i Policja Śląska.

Uroczyste obchody rozpoczęły się na Placu Biegańskiego w Częstochowie od złożenia meldunku Komendantowi Głównemu Policji przez Dowódcę Kompanii Reprezentacyjnej Policji podinspektora Radosława Gosa. Następnie generalny inspektor doktor Jarosław Szymczyk Komendant Główny Policji wspólnie ze swoim zastępcą nadinspektorem Dariuszem Augustyniakiem i szefem śląskiego garnizonu – nadinspektorem Romanem Rabsztynem złożyli wiązankę kwiatów pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Kwiaty pod pomnikiem pierwszego Marszałka Polski złożyli również przedstawiciele NSZZ Policjantów, Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939”, Stowarzyszenia Federacji Służb Mundurowych Rzeczypospolitej Polskiej oraz JE ksiądz biskup Wiesław Lechowicz.

Główne uroczystości odbyły się na jasnogórskich błoniach, gdzie o godzinie 13.15 rozpoczęła się msza święta w intencji środowiska policyjnego. Wspólnie z policyjnymi kapelanami mszę odprawił JE ksiądz biskup Wiesław Lechowicz – delegat Konferencji Episkopatu Polski do spraw Duszpasterstwa Policji.

Po nabożeństwie goście honorowi wbili symboliczne gwoździe w drzewiec sztandaru Stowarzyszenia Byłych Funkcjonariuszy MO Represjonowanych Za Działalność Związkową i Polityczną w Latach 1981-1989 „Godność”, po czym przewodniczący Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów podkomisarz Rafał Jankowski uroczyście przekazał go prezesowi Stowarzyszenia – młodszemu inspektorowi w stanie spoczynku – Julianowi Sekule

Uczestnicy XXI Jasnogórskich Spotkań Środowiska Policyjnego po zakończonej mszy oddali hołd policjantom pomordowanym w 1940 roku na Wschodzie przed płaskorzeźbą „Gloria Victis – Chwała zwyciężonym”. Następnie goście honorowi udali się przed cudowny obraz Matki Boskiej Jasnogórskiej Królowej Polski, gdzie w imieniu wszystkich uczestników złożyli wiązankę kwiatów. Po uroczystości generalny inspektor doktor Jarosław Szymczyk Komendant Główny Policji oraz przewodniczący NSZZP podkomisarz Rafał Jankowski i JE ksiądz biskup Wiesław Lechowicz dokonali wpisu do księgi pamiątkowej Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie.

 

Źródło: Polska Policja