XIII Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej.

ilustracja

29 czerwca 2017 roku w Sękocinie Starym odbył się XIII Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej. Zjazd przedstawił podsumowanie minionej kadencji Zarządu Głównego NSZZ FSG za lata 2013-2017 i dokonał wyboru nowych władz.
Po wysłuchaniu sprawozdań Zarządu Głównego NSZZ FSG i Głównej Komisji Rewizyjnej NSZZ FSG, obecni delegaci udzielili ustępującemu Zarządowi Głównemu absolutorium. Następnie zostały przeprowadzone wybory na funkcję: Przewodniczącego Zarządu Głównego, Wiceprzewodniczących Zarządu Głównego i ich zastępców, Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej, Wiceprzewodniczących GKR oraz ich zastępców. Delegaci w ramach przeprowadzonych wyborów tajnych zdecydowali, iż na stanowisko Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ FSG został powołany Marcin Kolasa.
Poniżej kilka słów, które nowy Przewodniczący powiedział po ogłoszeniu wyników:

,,Dzisiejszy wybór mojej osoby na funkcję Przewodniczącego Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej to dla mnie zaszczyt, honor jak również wielka odpowiedzialność, jaką na siebie biorę. Odpowiedzialność za Związek i jego członków. Odpowiedzialność za to jak będzie on funkcjonował i jakie zrealizuje cele. Wierzę, że razem osiągniemy sukces. Naszym zadaniem jest ochrona niezależności Związku i przestrzeganie Statutu. Musimy dążyć do wzrostu wynagrodzeń funkcjonariuszy i poprawy warunków pełnienia służby. To są Nasze najbliższe zadania i priorytety. Dziś wszystko zależy od Nas, bo Wszystkim nam przyświeca jeden wspólny cel. Zapraszam Wszystkich do współpracy na rzecz Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej. Szanowni Państwo. Swoją postawą, pracą i zaangażowaniem udowodnię, że dzisiaj oddany na mnie głos był dobrym wyborem”.
Zjazd zdecydował, że na funkcję Wiceprzewodniczącego Zarządu Głównego zostali wybrani: Dariusz Grządkowski, Kryspin Żytkowicz, Emil Czwaliński, Andrzej Dzieszkiewicz, Marcin Kielar, Tomasz Figiel, Dariusz Rubach, Mariusz Tyl i Leszek Kogut. Nowym Przewodniczącym Głównej Komisji Rewizyjnej NSZZ FSG został Michał Gołąbek a Wiceprzewodniczącymi: Renata Sulima, Sebastian Dobrowolski, Eugeniusz Wądałowski i Stanisław Legierski. Wszystkim wybranym do władz Związku składamy serdeczne gratulacje. Nie może zabraknąć w tym miejscu szczególnych podziękowań, które należą się wybranemu Prezydium Zjazdu oraz komisjom: Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków. Dzięki ich postawie i zaangażowaniu udało się sprawnie przeprowadzić tegoroczny Zjazd. W trakcie obrad Delegaci przyjęli uchwałę dotyczącą ,,Ogólnego programu działania Związku na lata 2017-2021”, który wyznacza główne kierunki działalności NSZZ FSG oraz zatwierdzili sprawozdania finansowe za lata 2015 i 2016.
Na zakończenie nowy Przewodniczący Zarządu Głównego Marcin Kolasa oraz Przewodniczący Zjazdu Tomasz Deszcz podziękowali Wszystkim Delegatom XIII Krajowego Zjazdu za uczestnictwo i owocne spotkanie.
Biuro ZG NSZZ FSG