XI Gala Stypendialna NSZZ Policjantów to już historia

ilustracja

27 października 2017′ w Sali Czerwonej Pałacu Działyńskich w Poznaniu odbyła się już XI Gala wręczenia Stypendiów Naukowych dla Dzieci Członków NSZZ Policjantów.

Zaproszenie Przewodniczącego ZW NSZZ Policjantów przyjęli znamienici Goście w osobach:

Pani dr Krystyny Łybackiej – Poseł do Parlamentu Europejskiego, byłej Minister Edukacji Narodowej,
Pana insp. Romana Kustera – I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu,
Pani Elżbiety Leszczyńskiej – Wielkopolskiego Kuratora Oświaty – reprezentującej Wojewodę Wielkopolskiego,
Pana Czesława Kruczka – Zastępcy Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego,
Pana Michał Lemańskiego – Zastępcy Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – reprezentującego Prezydenta Miasta Poznania,
Pana Zygmunta Jezierskiego – Członka Zarządu Powiatu Poznańskiego, przedstawiciela Starosty Poznańskiego,
Księdza Prałata Stefana Komorowskiego – Kapelana KWP w Poznaniu,
Pan podinsp. Macieja Walczaka – Zastępcy Naczelnika Wydziału Komunikacji Społecznej KWP w Poznaniu,
Pan Przemysława Paci – Dyrektora Stadniny Koni w Iwnie, byłego Wicewojewody Wielkopolskiego,
Pana Mecenasa Mariusza Paplaczyka – Prezesa Zrzeszenia Prawników Polskich,
Pana Mecenasa Wojciecha Wizę – Wiceprezesa Zrzeszenia Prawników Polskich,

Wyróżniono 64 pociech, w tym 3 stypendia indywidualne ustanowione przez dr Krystynę Łybacką, Przemysława Pacię i Mecenasów Mariusza Paplaczyka oraz Wojciecha Wizę. Na przestrzeni 11 lat ZW NSZZ Policjantów wyróżnił około 650 osób przeznaczając na ten cel środki społeczne (poza składkowe) na poziomie ok. 500 000 zł. Jest to w skali kraju ewenement, który został bardzo wysoko oceniony przez zebranych na uroczystości Gości.Stypendia wspólnie wręczali insp. Roman Kuster, podinsp. Andrzej Szary i Elżbieta Leszczyńska.
Organizacja tego przedsięwzięcia była możliwa dzięki zaangażowaniu Kolegów Błażeja Dulata, Dariusza Żaka, Przemysława Postaremczaka oraz Mateusza Przybyłowskiego.