Wystąpienie Rafała Jankowskiego na posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego

ilustracja

W Pałacu Prezydenckim odbyło się dzisiaj (5.03.) posiedzenie Prezydium oraz posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego. Po raz pierwszy w spotkaniu Prezydium brał udział  Przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych Rafał Jankowski, zaproszony w związku z wnioskiem NSZZ Solidarność dotyczącym wprowadzenia pluralizmu związkowego w Policji i innych służbach mundurowych.

Wywiązała się gorąca dyskusja z przewodniczącym Piotrem Dudą, który uznawał, że temat ten był już opiniowany przez Radę Dialogu Społecznego w 2016 roku w związku z czym powinna zostać uruchomiona procedura legislacyjna w tym zakresie i nie ma o czym rozmawiać. Argumenty przedstawione przez Rafała Jankowskiego przeważyły i sprawa zostanie skierowana pod obrady Rady Dialogu Społecznego. Reprezentujący stronę rządową wiceminister Stanisław Szwed uznał, iż podczas dyskusji powinien być obecny Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W swojej ripoście przewodniczący Jankowski przypomniał, że był już w historii jeden minister, który chciał zakładać w policji związki zawodowe i nazywał się Kiszczak, a taka potrzeba jednak powinna wyjść od strony społecznej.
Termin posiedzenia Rady Dialogu Społecznego w tej sprawie zostanie ustalony.

Po posiedzeniu Prezydium rozpoczęły się obrady plenarne.

Głównym tematem obrad z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy było omówienie społecznych i ekonomicznych skutków przywrócenia wieku emerytalnego. Posiedzeniu przewodniczyła Dorota Gardias – przewodnicząca Forum Związków Zawodowych. Obecna była minister Elżbieta Rafalska oraz pozostałe strony dialogu społecznego.
Przepisy przywracające wiek emerytalny, wynoszący 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, weszły w życie 1 października 2017 r. Był to powrót do stanu sprzed reformy 2012 r., która wprowadziła stopniowe podwyższanie wieku emerytalnego do 67 lat bez względu na płeć. Prezentację na ten temat przedstawił wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed.

Po prezentacji miały miejsce wystąpienia. Głos zabierali między innymi: Jan Guz, przewodniczący OPZZ oraz Piotr Duda, przewodniczący NSZZ “Solidarność”, który o dziwo w swoim wystąpieniu wskazał, że dobry przykład dali wszystkim policjanci, którzy w negocjacjach poszli do przodu i wywalczyli sobie emerytury stażowe. Występujący z ramienia Pracodawców Jeremi Mordasewicz, tradycyjnie już skrytykował decyzję o przywróceniu wieku emerytalnego twierdząc, że przyczyni się ona do znacznego zmniejszenia emerytur. Zarzucał także zbyt niski wiek emerytalny górnikom i policjantom. – Aby móc korzystać z emerytur najpierw należy je wypracować, wypracować określone dobra – twierdził. Ideałem równowagi ekonomicznej w przypadku wieku emerytalnego jest emerytura stażowa – 45 lat pracy i 15 lat życia na emeryturze…
Jeremiemu Mordasewiczowi w imieniu związków zawodowych górników ostro odpowiedział Henryk Nakonieczny, natomiast Rafał Jankowski zabrał głos “jako wywołany do tablicy” i przybliżył zebranym tematykę emerytur w służbach mundurowych.

Rafał Jankowski, Wiceprzewodniczący Forum Związków Zawodowych,

– Pani Przewodnicząca, Panowie Ministrowie, Szanowni Państwo,
– w związku z tym, że wywołano niejako do tablicy służby mundurowe, głównie policję, to chcę Państwu przekazać kilka uwag.
– Po pierwsze nie wszystko da się wyliczyć. Jest coś na czym nie można oszczędzać a nie można oszczędzać na bezpieczeństwie Polaków. Mówicie państwo, że trzeba wypracowywać dobra – Służby nie są firmą, która musi wypracowywać te dobra, pracować na zwiększenie PKB. Służby mundurowe mają chronić Polaków. Nie można jednostek Policji traktować jako przedsiębiorstwa – stwierdził Rafał Jankowski.
– Służby mundurowe były na skraju zapaści. Nie było chętnych kandydatów, wielu chciało porzucić służbę. Nadal jeszcze borykamy się z brakami w obsadzie etatów. Pan Minister Brudziński zrozumiał to zagrożenie i przychylił się do postulatów związków zawodowych służb mundurowych.
– Podpisując porozumienie już zatrzymaliśmy falę odejść i zachęciliśmy nowych do wstąpienia do służby. – Brak funkcjonariuszy na ulicach… sami wiecie Państwo czym to grozi…Nie da się porównać służby na rzecz Narodu, Kraju do zatrudniania, jak w przedsiębiorstwie. I nie wyobrażam sobie zatrudniania w służbach obywateli innych państw. Kraj, który chce mieć sprawne służby musi za nie płacić – podkreślił ponownie Rafał Jankowski
Do słów Rafała Jankowskiego odniósł się Jeremi Mordasewicz – pana wypowiedź, że bezpieczeństwo jest najważniejsze jest emocjonalna – mówmy racjonalnie – wasze wynagrodzenia brutto to netto, bo nie odprowadzacie składek…stwierdził.
Rafał Jankowski – krótko Panu Mordasewiczowi wyjaśnię, bez emocji – ale fakty są takie: dążymy do tego żeby ludzie pozostawali w służbie jak najdłużej… Zawarte Porozumienie z MSWiA już nam pokazuje, że taka tendencja się utrzyma. I podkreślam, że po osiągnięciu wieku emerytalnego policjant otrzymuje maksymalnie 75 % emerytury – dodał Rafał Jankowski.

Na tych wystąpieniach zakończono posiedzenie.

Fot. screen z transmisji na żywo  TVP Parlament

Retransmisja posiedzenia –