Wynik naszego sondażu argumentem dla Ministra w pozyskaniu większych środków na podwyżki.

ilustracja

Zachęceni ankietą zamieszczoną w jednym z wydań Dziennika Zachodniego postanowiliśmy powtórzyć zadane przez Redakcję DZ pytania na naszym portalu www.nszzp.pl

Do dnia dzisiejszego swoje zdanie wyraziło 15 666 osób, a więc nieporównywalnie więcej, niż w ankiecie przeprowadzonej przez Dziennik Zachodni. Wielkość próby ani trochę nie wpłynęła jednak na wynik, jaki uzyskała gazeta.

Tylko 1% głosujących (203 osoby) opowiedziało się przeciwko jakimkolwiek podwyżkom dla funkcjonariuszy, zaznaczając opcję „nie – jaka praca, taka płaca”. Odsetek osób zaznaczających najmniej korzystną dla policjantów odpowiedź świadczyć może o tym, że naprawdę niewielu uważa, iż nie wywiązujemy się ze swoich obowiązków właściwie, wobec czego podwyżka nam się nie należy. Z tego jednak wysnuć można też i pewien pozytywny wniosek, jeśli powiążemy go z liczbą osób uważających, że podwyżki należą się wszystkim policjantom. Otóż ci, co krytycznie ocenili pracę policjantów, krytycznie ocenili również wysokość ich zarobków, sądząc – w myśl powiedzenia „jaka praca, taka płaca” – że są one adekwatne dla tych, którzy źle wywiązują się ze swoich obowiązków. A wiemy przecież, że tak nie jest. Oceniając to zarówno po wynikach tego sondażu, jak i po badaniach opinii publicznej nt. zaufania społecznego do Policji czy też społecznego poczucia bezpieczeństwa, policjanci wywiązują się ze swoich obowiązków dobrze, wobec czego, to ich płace są nieadekwatne.

Wracając do naszego sondażu, przytłaczająca większość oddanych głosów popiera przyznanie podwyżek wszystkim policjantom. 12 670 głosujących stanowi aż 81 % wszystkich oddanych głosów i wyraża jednoznacznie oczekiwania policjantów w sprawie podwyżek.

Osobnej analizie trzeba poddać głosy osób, które opowiedziały się za podwyżką, ale “tylko dla niektórych funkcjonariuszy”. To około 18 % oddanych głosów. Warto chyba w przyszłych sondażach zastanowić się nad rozszerzeniem takiej ankiety o informacje dotyczące przedziału wiekowego, stopnia, stanowiska i stażu służby ankietowanych.

Poparcie podwyżek dla niektórych funkcjonariuszy to jednak także są głosy za przyznaniem podwyżek, a więc z prostego podsumowania wynika, że łącznie oddano 99 % głosów popierających przyznanie policjantom podwyżek.

Wyniki sondażu oddają nastroje panujące w policyjnym środowisku. Pokazują, w jaki sposób policjanci wyobrażają sobie podział podwyżki. O prawdziwych podwyżkach związkowcy mają jednak nieco inne wyobrażenie niż rządzący. Sondaż pokazuje, że wyobrażenia związkowców i ich oczekiwania odpowiadają wyobrażeniom przytłaczającej większości policjantów. To ważny sygnał dla Pana ministra,  a nawiązując do Jego publicznych zapewnień, że popiera podwyższenie uposażeń służbom mundurowym – zarazem ważki argument w pozyskiwaniu większych środków na podwyżki.

– Joachim Brudziński: “Jest dla mnie oczywistym, że bezpieczeństwo państwa, bezpieczeństwo obywateli, to sprawnie działające służby i dobrze opłacani funkcjonariusze”.

Biuro Prasowe ZG NSZZ Policjantów