Wojsko nie uznaje stopni byłych funkcjonariuszy policji. Nadkomisarz może zostać szeregowym…

ilustracja

Radny, związkowiec czy celnik mogą mieć problemy, jeśli chcieliby iść na ochotnika do wojska. Kłopoty czekają też byłych funkcjonariuszy służb, w tym policji – pisze Marek Kozubal na łamach Rzeczpospolitej w artykule zatytułowanym: “Nie każdy może iść do wojska na ochotnika”.

– Problem mają też byli funkcjonariusze służb, w tym policji lub Straży Granicznej. Otóż wojsko nie uznaje ich stopni, np. nadkomisarz policji (odpowiednik kapitana w wojsku), który odszedł już ze służby, w WOT może otrzymać stopień szeregowego. Takie ograniczenie nie obowiązuje, gdy czynny policjant wstępuje do obrony terytorialnej.

– Fakt nieuznawania stopnia ze służby w innych formacjach traktuje już jako lukę prawną obowiązującej ustawy o powszechnym obowiązku obrony. – Od trzech lat czynione są starania o zmianę. Tym bardziej że sprawa dotyczy około 200 żołnierzy OT, jest też istotnym czynnikiem zniechęcającym podoficerów i oficerów innych służb, by po zakończeniu pełnienia służby wstępowali do WOT

Minister Mariusz Błaszczak powołał zespół, który ma przygotować nowe ustawy o służbie wojskowej oraz o Siłach Zbrojnych RP. Wiceminister zakłada, że nowe przepisy będą gotowe do końca przyszłego roku.

Więcej…