WOJEWÓDZKIE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI W GARNIZONIE MAZOWIECKIM

ilustracja

W garnizonie mazowieckim odbyły się Wojewódzkie obchody Święta Policji. Była to okazja, by podziękować funkcjonariuszom i pracownikom Policji za ich służbę i zaangażowanie. Za trud włożony w zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Mazowsza policjanci odebrali odznaczenia i awanse na wyższe stopnie służbowe.

Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu insp. Michał Ledzion oraz Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł pogratulowali wyróżnień i awansów oraz złożyli życzenia wszystkim funkcjonariuszom.

Oficjalną część uroczystości rozpoczęła msza święta w intencji mazowieckiej Policji, celebrowana przez Jego Ekscelencję Biskupa Radomskiego Henryka Tomasika w radomskim kościele garnizonowym pw. św. Stanisława, któremu towarzyszył ks. kanonik Mirosław Dragiel – kapelan Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu. Na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza przed kościołem złożono kwiaty.

Po Eucharystii, na placu przed Komendą Wojewódzka Policji zs. w Radomiu, odbyła się kolejna część uroczystości. Po złożeniu meldunku przez dowódcę uroczystości oraz podniesieniu flagi państwowej, odbył się uroczysty apel. Oprawę uroczystości uświetniła Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Uroczystości rozpoczęły się od przemówieniem insp. Michała Ledziona. Jak powiedział Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu „wszyscy zdajemy sobie sprawę, że tegoroczne uroczystości nie przypominają poprzednich. Niemniej jednak dzisiejsze Święto ma wyjątkowy i szczególny charakter, ponieważ w tym roku świętujemy 95 rocznicę służby kobiet w Policji. Dziś w Polskiej Policji służy blisko 15 tys. policjantek. W garnizonie mazowieckim służbę pełnią 883 policjantki, co stanowi ponad 16 procent całego stanu osobowego garnizonu. 93 z nich to oficerowie, natomiast 42 funkcjonariuszki zajmują stanowiska kierownicze. Jest to dla nas powód do dumy i satysfakcji (…) Nie byłoby to możliwe bez wsparcia i współpracy z tymi, którym najbardziej zależy na zapewnieniu bezpieczeństwa naszym mieszkańcom. Szczególne słowa uznania kieruję do administracji rządowej, samorządów, stowarzyszeń, fundacji, a także Kościoła i kapelanów Policji, wspierających nasze inicjatywy”. Insp. Michał Ledzion życzył wszystkim policjantom, pracownikom Policji, emerytom i rencistom, satysfakcji z wykonywanej służby i pracy, sukcesów zawodowych i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Podczas uroczystości, medale, odznaczenia, awanse i wyróżnienia bezpośrednio z rąk Wojewody Mazowieckiego i Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu odebrali wyznaczeni policjanci i pracownicy cywilni.

Wśród wyróżnionych medalami „Za długoletnią służbę” znaleźli się m.in. podinsp. Agnieszka Bareja – kierownik Sekcji Psychologów KWP, kom. Justyna Gwardiak – naczelnik Wydziału Wspomagającego KMP w Radomiu. Odznakami „Zasłużony Policjant” – m.in. mł. insp. Piotr Kupisz – naczelnik wydziału Kryminalnego KWP zs. w Radomiu, podinsp. Grzegorz Młyński – z-ca Naczelnika Wydziału Gospodarki Materiałowo-Technicznej KWP, podinsp. Katarzyna Kucharska – Rzecznik Prasowy KWP, insp. Adam Czyżewski Komendant Powiatowy Policji w Przysusze, podinsp. Wojciech Bednarski – Komendant Powiatowy Policji w Grójcu, podinsp. Krzysztof Szymański – Komendant Miejski Policji w Ostrołęce

Na wyższe stopnie oficerskie awansowali m.in. mł. insp. Jarosław Ciarka – komendant powiatowy Policji w Sierpcu, mł. insp. Jacek Hebda – Naczelnik Sztabu Policji KWP, mł. insp. Aneta Pawlińska – naczelnik Laboratorium Kryminalistycznego KWP, nadkom. Karol Wojtyła – dowódca SPKP w Radomiu, nadkom. Radosław Rusek – naczelnik Wydziału Transportu KWP, asp. Edyta Sułkowska – asystent Wydziału Prewencji KWP, st. sierż. Paulina Wołczyńska – referent Wydziału Ruchu Drogowego KWP.

Komendant Główny Policji awansował do stopnia inspektora Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji nadzorującego służbę wspomagającą działalność Policji w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym – Dariusza Krzesickiego.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji za wybitne zasługi w dziedzinie realizacji ustawowych zadań Policji, wyróżnił Brązowym Medalem za Zasługi dla Policji 10 osób na co dzień współpracujących z mazowiecką Policją. Medale wręczyli insp. Michał Ledzion oraz Wojewoda Konstanty Radziwiłł.

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych za „szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej” postanowił wyróżnić medalem Pro Patria pięciu funkcjonariuszy Policji Państwowej III Okręgu Policji Państwowej – Komisariat w Radomiu – na czele z jego komendantem aspirantem Pawłem Łuk-Murawskim.

Dzisiejsze święto było także okazją do wręczenia okolicznościowych medali związkowych w związku z przypadającą w tym roku 30 rocznicą założenia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów. Medale, w tym insp. Michałowi Ledzionowi, wręczył podinsp. Dariusz Brzezicki – wiceprzewodniczący Zarządu Głównego i jednocześnie przewodniczący ZW NSZZ P Województwa Mazowieckiego w Radomiu wraz z wiceprzewodniczącymi.

Jarosław Olbrychowski – prezes Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.” w Łodzi – w towarzystwie Wiceprezesa – Józefa Kuczki – wręczyli Wojewodzie Mazowieckiemu – Konstantemu Radziwiłłowi, Wicewojewodzie – Arturowi Standowiczowi oraz Komendantowi Wojewódzkiemu Policji – insp. Michałowi Ledzionowi, Medal 80. rocznicy zbrodni w Katyniu.

Po nadaniu awansów oraz odznaczeń głos zabrał Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł, który odczytał list Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Kamińskiego skierowany do funkcjonariuszy zachodniopomorskiego garnizonu Policji i który osobiście podziękował za codzienną służbę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców całego regionu.

Za nieustającą gotowość do działania w tych trudnych okolicznościach podziękował również policjantom Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk w liście skierowanym do Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu oraz wszystkich policjantów naszego garnizonu, który odczytano podczas dzisiejszego wydarzenia.

Obchody Święta Policji na Mazowszu zakończyły się oddaniem hołdu poległym i zamordowanym policjantom przed pomnikiem upamiętniającym funkcjonariuszy Policji Państwowej pomordowanych na Wschodzie przez NKWD w latach 1939-1945, który w listopadzie 2019 roku odsłonięto przed budynkiem KWP.

Zespół Prasowy KWP