Wojewódzka Konferencja Sprawozdawcza Delegatów NSZZ Policjantów woj. lubelskiego

ilustracja

W dniach 7 – 8 lutego 2019 r. w Sitańcu k/Zamościa odbyła się Wojewódzka Konferencja Sprawozdawcza Delegatów NSZZ Policjantów woj. lubelskiego

Konferencja była podzielona na dwie części tzn. ceremonialną oraz roboczą. Podczas pierwszej części ceremonialnej Przewodniczący Zarządu przywitał Sztandar NSZZ Policjantów woj. lubelskiego. Poczet sztandarowy wystawiali policjanci z KMP w Zamościu w składzie: dowódca pocztu sierż. szt. Jarosław Banach, sztandarowy sierż. Radosław Cieplak i asysta sierż. szt. Tomasz Gliwiński. W tym miejscu Przewodniczący ZT NSZZ Policjantów w Krasnymstawie Zbigniew Oleszczuk odczytał historię powstania oraz odznaczenia jakie w swojej 14 letniej historii otrzymał sztandar ZW NSZZ Policjantów woj. lubelskiego.

Następnie Przewodniczący Artur Garbacz przywitał gości: Przewodniczącego ZG NSZZ Policjantów Rafała Jankowskiego, Przewodniczących i Wiceprzewodniczących Zarządów Wojewódzkich: Sławomira Koniuszego, Andrzeja Szarego, Kamila Sikorskiego, Krzysztofa Balcera, Tomasza Borowieckiego, Benedykta Nowaka, Artura Kusia, Kazimierza Barbachowskiego, Dariusza Brzezickiego oraz Wojciecha Bieńka.

Również gorąco przywitał gości ze strony służbowej: Pana Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie insp. Roberta Szewca oraz Komendanta Miejskiego Policji w Zamościu insp. Wiesława Pawluka. W tym miejscu nastąpiło podziękowanie dla Komendanta Roberta Szewca za dotychczasową współpracę, za przyjmowanie i realizację naszych postulatów, wniosków czy próśb. Na ręce Pana Komendanta Przewodniczący Artur Garbacz złożył podziękowania dla Komendantów Miejskich, Powiatowych, Dowódcy OPP oraz naczelnikom KWP, którzy swoją postawą zasłużyli na dzisiejsze podziękowanie. Swoje miejsce przy podziękowaniach znalazło podziękowanie dla Komendanta Wiesława Pawluka za dotychczasową współpracę oraz za oddelegowania do naszej dyspozycji policjantów, którzy wystawili związkowy sztandar.

Serdeczne przywitanie delegatów NSZZ Policjantów woj. lubelskiego miało równie szczególny charakter.

Podczas uroczystości Rafał Jankowski w asyście Artura Garbacza odznaczył pięciu policjantów medalem XXV lecia NSZZP: Ryszard Bundyra – Przewodniczący ZT w Świdniku, Sebastian Czaus – Przewodniczący ZT we Włodawie, Łukasz Wójcik – Wiceprzewodniczący ZT w Lubartowie, Grzegorz Pluta – Wiceprzewodniczący ZT w Opolu Lubelskim oraz Karol Gałęzowski – wiceprzewodniczący ZT w Parczewie.

Kolejne odznaczenia, szczególnie ważne i napawające dumą nasz lubelski Zarząd medal „Za zasługi dla Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. lubelskiego” wręczył Przewodniczący Artur Garbacz. Odznaczenia odebrali: Sławomir Koniuszy (ZW Olsztyn), Andrzej Szary (ZW Poznań), Krzysztof Balcer (ZW Łódź), Benedykt Nowak (ZW Opole), Kazimierz Barbachowski (ZW Katowice) oraz Wojciech Bieniek (ZW Radom), Tomasz Borowiecki (ZW Łódź), Artur Kuś (ZW Opole), insp. Wiesław Pawluk (Komendant Miejski Policji w Zamościu) oraz ks. Sylwester Zwolak (Diecezjalny Kapelan Policji)

Na zakończenie części ceremonialnej swoje życzenia dla naszego związku złożyli Rafał Jankowski oraz insp. Robert Szewc. Warto zaznaczyć, że po swoim wystąpieniu Rafał Jankowski od wszystkich delegatów otrzymał podziękowania za działalność i oklaski na stojąco.

Bardzo miłym akcentem było przekazanie Przewodniczącemu ZW Arturowi Garbaczowi przez Przewodniczącego warmińsko – mazurskich policjantów Sławomira Koniuszego szklanej statuetki „Za Przywracanie Godności Służby” .

Kolejne życzenia wraz ze statuetkami i ryngrafami do naszego biura przekazali: Benedykt Nowak przekazał figurkę św. Michała Archanioła, Kazimierz Barbachowski przekazał woreczki ziemi z Miednoje, gdzie tragicznie na wieczną służbę odeszło tysiące Policjantów, obrazy i ryngrafy, kolejne szklane stutuetki jako wyraz najwyższego uznania dla naszego Zarządu złożyli Krzysztof Balcer, Andrzej Szary, Dariusz Brzezicki.

Następną częścią już bez udziału zaproszonych gości było odczytanie sprawozdań: z działalności ZW za okres od 26 listopada 2016 r. do 31 stycznia 2019 r., sprawozdania finansowego oraz WKR. Wszystkie sprawozdania delegaci przyjęli jednogłośnie. Nasi goście w tym czasie zwiedzali przepiękny Zamość z profesjonalnym przewodnikiem.

Na zakończenie konferencji Przewodniczący Artur Garbacz podziękował wszystkim delegatom za dotychczasową pracę na rzecz Związku Zawodowego Policjantów i wszystkich policjantów, która to praca może się przyłożyć tylko na zapewnienie społeczeństwu jeszcze lepszego bezpieczeństwa i utrzymania dobrego wizerunku całej Policji.