Wniosek do MSWiA o środki na nagrody motywacyjne

ilustracja

Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Rafał Jankowski zwrócił się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o zwiększenie budżetu KGP z przeznaczeniem na nagrody motywacyjne dla Policjantów.