Wizyta Rafała Jankowskiego w biurze Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. lubelskiego

ilustracja

5 czerwca 2020′ z roboczą wizytą, odwiedził nas w biurze Zarządu Wojewódzkiego kol. Rafał Jankowski – Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów.

Rafał Jankowski

Podczas spotkania rozmawialiśmy na temat ogólnej sytuacji jaka opanuje w garnizonie lubelskim, omówiliśmy działania jakie podejmowali Przewodniczący Zarządów Terenowych w walce z Covid-19.

Poinformowałem Przewodniczącego ZG, że nie tylko poszczególne Zarządy z przewodniczącymi na czele wspierały zakupy ochrony osobistej policjantów i pracowników ale stały na straży zachowania właściwej atmosfery podczas służby w trakcie której policjanci musieli wzbić się na wyżyny wiedzy służbowej i dostosowania się do niecodziennych sytuacji.

Zapewniłem, że dzięki doskonałej współpracy strony związkowej i służbowej, każdego dnia służba była pełniona wzorowo. Kolejnymi tematami były min. : dalsza realizacja punktów porozumienia z 8 listopada 2018 r., aktualna sytuacja i aktualne tematy jakie są w trakcie rozmów i realizacji ze stroną rządową, planowane obchody XXX lecia NSZZ Policjantów i inne bieżące sprawy.

Artur Bielecki

Kolejnym etapem było spotkanie z Komendantem Wojewódzkim Policji w Lublinie insp. Arturem Bieleckim.

Podczas spotkania w gabinecie komendanta Rafał Jankowski gratulował awansu do garnizonu lubelskiego oraz podziękował za doskonałą współpracę ze stroną związkową i świetną pracę policjantów w dobie walki z Covid-19. Podczas spotkania, omówiliśmy szereg spraw nie tylko dotyczących koronawirusa ale także innych min. szeroko zakrojone plany, realizacja których pozwoli godnie pełnić służbę wszystkim policjantom, nie tylko na Lubelszczyźnie ale na terenie całego kraju.

Przewodniczący Rafał Jankowski serdecznie podziękował za zaproszenie oraz za możliwość spotkania i wymiany poglądów z Komendantem Wojewódzkim Policji w Lublinie.

 

opr. Artur Garbacz