Wigilia Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach w Olsztynie

ilustracja

Jak co roku na Warmii i Mazurach odbyła się Wigilia Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po poległych Policjantach. Przybyłych gości przywitał Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie insp. Tomasz Klimek. Uroczystość uświetnił występ chóru garnizonu warmińsko – mazurskiego. Policjanci zaśpiewali uczestnikom wigilii kolędy. Następnie były przemówienia przedstawicieli struktur samorządowych województwa warmińsko- mazurskiego.

W sobotę 15 grudnia br. w Hotelu Anders w Starych Jabłonkach odbyła się uroczysta Wigilia Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. Przybyłych gości przywitał Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie insp. Tomasz Klimek. Uroczystość uświetnił występ chóru garnizonu warmińsko – mazurskiego. Policjanci zaśpiewali uczestnikom wigilii kolędy. Następnie były przemówienia przedstawicieli struktur samorządowych województwa warmińsko- mazurskiego.

Honorowy patronat nad uroczystością objął Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki. W zastępstwie Pana wojewody, słowa na święta skierował, Pełnomocnik Wojewody Warmińsko-Mazurskiego ds. administracji zespolonej i administracji nie zespolonej w województwie Jarosław Babalski. Nie zabrakło również Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Gustawa Marka Brzezina.

Następnie głos zabrał nadkom. Sławomir Koniuszy przewodniczący ZW NSZZ Policjantów w Olsztynie. Pani prezes fundacji, Irena Zając, wręczyła albumy zawierające zdjęcia z XX- lecia istnienia fundacji. W zeszłym roku fundacja obchodziła jubileusz ( powstała fundacja w 1997 roku). Albumy zostały przekazane rodzinom oraz fundatorom. Następnie uczestnicy wigilii podzieli się opłatkiem. W trakcie wigilii, policyjna reprezentacja siatkówki Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie na czele z kapitanem Dariuszem Ślęzakiem (Komendant Powiatowy Policji w Kętrzynie), przekazała Pani Irenie Zając czek na kwotę 500 złotych za zdobycie III miejsca w Mistrzostwach Polski Służb Mundurowych na cele fundacji .

Po przemówieniach, Inspektor Tomasz Klimek wspólnie z Panią Ireną Zając rozdali prezenty ufundowane przez darczyńców i fundację. Przewodniczący Warmińsko-Mazurskiego Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów, również wręczył upominki rodzinom policjantów z garnizonu warmińsko-mazurskiego. Następnie wszyscy zasiedli do wigilijnego stołu gdzie panowała iście rodzinna atmosfera.

Fundację powołał Komendant Główny Policji w 1997 roku.
Celem Fundacji jest pomoc materialna wdowom i dzieciom osieroconym przez policjantów, którzy zginęli w czasie pełnienia służby. Każda śmierć to tragedia osobista i materialna rodzin, które pozbawione zostały opieki, a często jedynych żywicieli. Sytuacja finansowa niektórych rodzin jest bardzo zła. Najczęściej giną młodzi wiekiem i stażem pracy policjanci. Renta przysługująca rodzinie jest zbyt niska, aby zapewnić utrzymanie dla osieroconej rodziny. Fundacja dziękuje wszystkim za wsparcie finansowe, dzięki któremu na dziecięcych buziach pojawi się uśmiech.

Fundacja została zarejestrowana 13 listopada 1997 r. Środki, które przeznacza na pomoc wdowom i sierotom po poległych funkcjonariuszach pochodzą z:

– zbiórek pieniężnych
– darowizn
– spadków
– zapisów
– subwencji
– dotacji

Pomoc udzielana jest w formie:
– zapomóg materialnych i finansowych wdowom i sierotom po poległych policjantach, pozostających w trudnych warunkach materialnych i życiowych.
– stypendiów i pomocy materialnej związanej z kształceniem i nauką sierot znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej
– organizowania i dofinansowywania pobytu dzieci i młodzieży na koloniach i obozach
– dofinansowywania kosztów leczenia i rehabilitacji wdów i sierot.

Na Warmii i Mazurach działa od samego początku, czyli od 1997 roku, pod opieką ma 12 rodzin. Warmińsko – mazurscy policjanci rocznie przekazują Fundacji blisko 30.000 złotych. Wsparcia udzielają także instytucje i stowarzyszenia z regionu.. Jesteśmy w czołówce kraju spośród innych garnizonów, które regularnie wspierają Fundację (co miesiąc z kont funkcjonariuszy, oczywiście, którzy zadeklarowali taką chęć, pobierana jest drobna kwota). Jest to bardzo ważne wsparcie dla rodzin potrzebujących pomocy. Dzięki Fundacji dzieci mają zapewnione m.in. przybory szkolne, ufundowane stypendia, wyjazdy na odpoczynek letni i zimowy.

kw