Więcej funkcjonariuszy ze służby w Policji odchodzi niż do niej wstępuje – najnowsze dane KGP

ilustracja

Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. wielkopolskiego działając w trybie dostępu do informacji publicznej, otrzymał od KGP dane dotyczące aktualnej sytuacji kadrowej w polskiej Policji.

Analiza odpowiedzi Komendy Głównej Policji wykazuje, że więcej funkcjonariuszy ze służby w Policji odchodzi niż do niej wstępuje. Skoro dzieje się tak pomimo nagłaśnianych przez resort MSWiA i KGP podwyżek oraz zapowiedzi kolejnych, a także pomimo wytężonej pracy rekrutacyjnej wszystkich Komend Policji w kraju, można wysnuć wniosek, że sytuacja ta szybko się nie zmieni.

Do służby przyjęto w 2019 roku 3162 osoby, a odeszło 3936 osób. Różnica in minus wynosi więc 774 osoby. Co najbardziej niepokojące – już na etapie kursu podstawowego odeszło 167 policjantów. Prowadzi to do wniosku, że coś musi być nie tak z naborem do Policji skoro tak duża liczba osób odchodzi po kilku lub kilkunastu dniach szkolenia – komentuje Andrzej Szary – przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. wielkopolskiego.

Andrzej Szary

Warto też zwrócić uwagę na inną prawidłowość, a mianowicie są województwa gdzie liczba wakatów jest niewielka, jak choćby: województwo świętokrzyskie 15, województwo podlaskie 26, województwo podkarpackie 18 oraz województwo kujawsko – pomorskie 87 wakatów. Ale są również województwa i szkoły Policji gdzie liczba wakatów jest niepokojąco wysoka i tak: WSPol 29 (11,89%), KSP 1122 (11,18%), województwo lubuskie 287 (10,46%), województwo zachodniopomorskie 483 (10,22%), SP Słupsk 17 (9,94%), województwo dolnośląskie 720 (9,13%), województwo pomorskie 504 (8,52%), województwo łódzkie 508 (7,92%), CSP Legionowo 19 (6,86%) oraz województwo wielkopolskie 554 (6,62%) – podkreśla Andrzej Szary

Wniosek jest oczywisty: na ścianie zachodniej sytuacja jest najgorsza, bo tutaj oczekiwania kandydatów odnośnie uposażeń są wyraźnie większe od oczekiwań kandydatów ze ściany wschodniej, gdzie jak widać zawód policjanta jest jeszcze w miarę atrakcyjny.  W związku z taką sytuacją, logicznym powinno być przekazywanie większości środków wakatowych będących obecnie w dyspozycji Komendanta Głównego Policji do garnizonów gdzie liczba wakatów jest największa i obciążenie obowiązkami funkcjonariuszy zapewne większe od innych garnizonów – uważa Andrzej Szary

Jednak rzeczywistość jest zupełnie inna, co jest nie do zaakceptowania przez NSZZ Policjantów województwa wielkopolskiego – podsumowuje Andrzej Szary.

W załączeniu wniosek ZW NSZZ Policjantów woj. wielkopolskiego i odpowiedź Komendy Głównej Policji