Walne Zebranie Stowarzyszenia Funkcjonariuszy MO i Ich Rodzin Represjonowanych w PRL – “GODNOŚĆ”.

ilustracja

23 września 2017 r. w sali Federacji Związku Zawodowego Kolejarzy przy ul. Stefana Jaracza w Warszawie odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia Funkcjonariuszy MO i Ich Rodzin Represjonowanych w PRL “GODNOŚĆ”.

Przewodniczącym Stowarzyszenia Funkcjonariuszy MO i Ich Rodzin Represjonowanych w PRL “GODNOŚĆ” jest Julian Sekuła pionier wśród działaczy organizujących pierwsze zaczyny związków zawodowych w Milicji Obywatelskiej.

O represjach, jakie ze strony służbowej spotkały za tę działalność tak Jego, jak i wielu innych działaczy, szeroko opowiedział podczas I Kongresu Przewodniczących Zarządów Terenowych NSZZ Policjantów, którego był gościem honorowym.

Celem Stowarzyszenia jest aktywizowanie i integrowanie środowiska byłych funkcjonariuszy MO oraz ich rodzin represjonowanych w czasach PRL za działalność związkową, polityczną i przekonania. Stowarzyszenie stara się budować świadomość obywatelską wśród swoich członków i środowisk lokalnych. Promuje historię ruchu związkowego milicjantów w Polsce i poza Jej granicami, podtrzymuje tradycje narodowe, obywatelskie i kulturowe. Działa aktywnie na rzecz osób niepełnosprawnych związanych ze środowiskiem członków Stowarzyszenia, prowadzi także działalność charytatywną na rzecz członków Stowarzyszenia znajdujących się w potrzebie.

W Zebraniu Stowarzyszenia wzięła udział Magdalena Merta, wdowa po wiceministrze kultury Tomaszu Mercie, który zginął w katastrofie smoleńskiej.Nauczycielka, edukatorka w Instytucie Pamięci Narodowej, aktywistka społeczna, tłumaczka.
Zebranie odbyło się dzięki organizacyjnemu wsparciu ze strony Zarządu Głównego NSZZ Policjantów, którego Przewodniczący Rafał Jankowski także wziął udział w zebraniu, gdzie zadeklarował dalszą pomoc we wszystkich poczynaniach Stowarzyszenia.

Poniżej przypominamy wystąpienie Juliana Sekuły podczas I Kongresu Przewodniczących  ZT NSZZ Policjantów

Więcej o działalności Stowarzyszenia na stronie: